כללית און-ליין
מחלקות ומרפאות

יצירת קשר

מספר טלפון: 04-8250037

מספר פקס: 04-8250128

דואר אלקטרוני: hilitsh@clalit.org.il

מיקום

​בנין מרכזי, קומה קרקע נמוכה.

בריאות הסביבה

מרכזת בריאות הסביבה: גב' הילית שצקין

בריאות הסביבה

בתי חולים מהווים אתגר בכל הנוגע לשמירה על הסביבה. הם בעלי פעילות נרחבת ומגוונת, צורכים חשמל כמו בניין מסחרי גדול ופעילים 24/7. בנוסף, בבתי חולים מתקיימים תהליכים יחודיים המהווים אתגר סביבתי - שימוש בתרופות ומוצרים ביולוגיים עם תהליך ייצור מורכב, מוצרי לוואי גופניים רעילים של תרופות, פליטות לאוויר ולשפכים, ייצור פסולת מסוכנת ופסולת טוקסית, מזוהמת ורדיואקטיבית.

בשנת 1995 הקים משרד הבריאות  צוות להכוונת הפיקוח התברואי על מוסדות בריאות. שלוש שנים מאוחר יותר פורסם "נוהלי פיקוח ובקרה התברואתיים במוסדות אשפוז" שקבע כי: "על כל מוסדות האשפוז להעסיק מרכז בריאות סביבה (להלן מב"ס)".

תפקידי מרכז בריאות סביבה כוללים פיקוח וייעוץ עבור הנהלת בית החולים בתחומים הבאים:

 • טיפול במזון (מטבח ראשי ומטבח חלב): קבלת מזון, מקור המזון, אחסון, הכנה ועיבוד, חלוקה, שאריות מזון, השארת דוגמאות מזון, עובדים (הדרכה,ניקיון), מבנה, מכונות, גורמי חוץ (קפיטריה, עגלות, מכונות מכירה אוטומטיות), ציוד ותחזוקה, מים פסולת וביוב, תזרים כללי.
 • טיפול בכביסה: איסוף כביסה מלוכלכת, פירים, ריכוז כביסה נקייה, ריכוז כביסה מלוכלכת, העברת כביסה למכבסה, חלוקת כביסה.
 • ניקיון כללי: שטח המחלקה, ציוד רפואי, חדרי שירותים ומקלחות, חדר כלים, מטבחון על ציודו, מלתחה, ניקיון על פי נהלים.
 • הדברת מזיקים: מניעה, הדברה.
 • טיפול לא רפואי בבני אדם: גזירת ציפורניים, פדיקור, תספורת, גילוח.
 • בתי חיות בבתי חולים: מיקום, חדרי צוות, חדרי תחזוקה של בעלי חיים, ביוב.
 • סילוק פסולת: אלקטרונית, פלסטיק, נייר, רגילה, זיהומית, מסוכנת, פגרים, רדיואקטיבית, מרכזי סילוק פסולת, פינוי פסולת לאתרים מורשים.
 • מערכות מים: איכות מי שתייה, שארית חומר חיטוי במים, מאגרי מים, מתקנים מיוחדים (RO, פחם פעיל, מחליף יונים, אלקטרוליזה) UV, דיאליזה, ליגיונלה (מים חמים וקרים, מגדלי קירור), חיבור כלאיים, מז"ח.
 • מערכות ביוב: מפריד שומן, מניעת פריצות ביוב וסתימות, מניעת הזרמת חומרים כימיים או רדיואקטיביים לביוב, הפחתת מזהמים במקור, עבודה מול תאגיד (כ"ממונה שפכים" של בית החולים)
 • חברות בוועדות: ועדת בריאות הסביבה, ועדת בטיחות ובריאות בתעסוקה, ועדת מניעת זיהומים, פורום צוות ניהולי, וועדת איכות וניהול סביבתי, פורום בטיחות מבנים, התייעלות אנרגטית, צוות עבודה למניעת הדבקה והעברה של חיידק קלוסטרידיום דיפיצילה, תזונה ומזון לשעת חירום.

עם התקדמות הרגולציה, והחלת חוקים ותקנות חדשים הורחבו תפקידי המב"ס גם לנושאי איכות סביבה:

 • הקמה ותפעול של 14001 ISO – תקן ניהול סביבתי
 • ניהול פליטות לאויר
 • ניהול בקרות FMS
 • ועדת כללית ירוקה