כללית שלי
מחלקות ומרפאות

יצירת קשר

מספר טלפון: 04-8250037

מספר פקס: 04-8250128

דואר אלקטרוני: hilitsh@clalit.org.il

מיקום

​בנין מרכזי, קומה קרקע נמוכה.

בריאות הסביבה

מרכזת בריאות הסביבה: גב' הילית שצקין

בריאות הסביבה

הפגיעה הסביבתית של בתי החולים, מציבה אתגר מיוחד בפני מי שרוצה להפכם לידידותיים לסביבה. הם גדולים בממוצע מבנין מסחרי גדול, פועלים תחת רגולציה מחמירה בעת הבנייה והתפעול, צורכים כמות אדירה של חשמל 24/7 ומשתמשים במערכות גיבוי לשעת חירום. בתי החולים מציבים גם בעיות מיוחדות הכוללות שימוש בתרופות ומוצרים ביולוגיים עם תהליך ייצור מורכב, מוצרי לוואי גופניים רעילים של תרופות, כמו גם פליטות לאוויר ולשפכים, פסולת מסוכנת ופסולת טוקסית, מזוהמת ורדיואקטיבית. שיפור שרותי הבריאות בעולם ופיתוח כלכלי וטכנולוגי יכולים להביא להגברת יעילות אנרגטית והחדרת טכנולוגיות ירוקות שחוסכות במשאבים וגם בעלויות. היתרונות של שיפור זה, הוא צמצום ההשפעה הסביבתית של בתי החולים שיתבטאו בהורדת שיעור המחלות הסביבתיות ובהוזלת עלויות טיפול. בשנת 2005 פירט המשרד לאיכות הסביבה בארה"ב את המחלקות הקיימות בבתי החולים ואת ההשפעות הסביבתיות הייחודיות של כל מחלקה: שירותים קמעונאיים - בנקים, חנויות, פעוטונים. שירותי דפוס - ניירות, אריזות מדפסות. שירותי מידע - אלקטרוניקה, רכש - אריזות, שירותי מזון - מזון, שימורים, מוצרי ניקוי, מחטאים, חומרי הדברה. שירותי כביסה - חומרי כביסה. שירותי רוקחות - הכנה וחלוקה של תרופות יוצרות כמויות של פסולת מאריזות נייר ופלסטיקה, פסולת תרופתית. שירותי סטריליזציה - אתילן אוקסיד. שירותי מעבדה - אנדוסקופיה וקטטר רדיולוגי, רדיולוגיה: סינרי עופרת, רפואה גרעינית. שירותים כירורגים - פסולות, חיטוי וסטריליזציה, גזים. שירותי אשפוז - שירותי דיאליזה ואונקולוגיה, אורתופדיה, נוירולוגיה, אורולוגיה, קרדיולוגיה, פסיכיאטריה, גריאטריה, גניקולוגיה ופגים, פדיאטריה ושיקום, בנייה ושיפוץ, שירותי טיפול קריטי: שירותי חירום - חדרי מיון. שירותי הנשמה - חומרי חיטוי, גזים רפואיים. משק בית ושירותיים סביבתיים - הנדסה, תחזוקה, טיפול בפסולת, כלי תחבורה, כינון, הדברה.

בישראל הקים משרד הבריאות בשנת 1995 צוות להכוונת הפיקוח התברואי על מוסדות בריאות. שלוש שנים מאוחר יותר פורסם "נוהלי פיקוח ובקרה התברואתיים במוסדות אשפוז" שקבע כי: "על כל מוסדות האשפוז להעסיק מרכז בריאות סביבה (להלן מב"ס)".

תפקידי המב"ס כוללים פיקוח וייעוץ עבור הנהלת בית החולים בתחומים הבאים:

  • טיפול במזון (מטבח ראשי ומטבח חלב): קבלת מזון, מקור המזון, אחסון, הכנה ועיבוד, חלוקה, שאריות מזון, השארת דוגמאות מזון, עובדים (הדרכה,ניקיון), מבנה, מכונות, גורמי חוץ (קפיטריה, עגלות, מכונות מכירה אוטומטיות), ציוד ותחזוקה, מים פסולת וביוב, תזרים כללי.
  • טיפול בכביסה: איסוף כביסה מלוכלכת, פירים, ריכוז כביסה נקייה, ריכוז כביסה מלוכלכת, העברת כביסה למכבסה, חלוקת כביסה.
  • ניקיון כללי: שטח המחלקה, ציוד רפואי, חדרי שירותים ומקלחות, חדר כלים, מטבחון על ציודו, מלתחה, ניקיון על פי נהלים.
  • הדברת מזיקים: מניעה, הדברה.
  • טיפול לא רפואי בבני אדם: גזירת ציפורניים, פדיקור, תספורת, גילוח.
  • בתי חיות בבתי חולים: מיקום, חדרי צוות, חדרי תחזוקה של בעלי חיים, ביוב.
  • סילוק פסולת: אלקטרונית, פלסטיק, נייר, רגילה, זיהומית, מסוכנת, פגרים, רדיואקטיבית, מרכזי סילוק פסולת, פינוי פסולת לאתרים מורשים.
  • מערכות מים: איכות מי שתייה, שארית חומר חיטוי במים, מאגרי מים, מתקנים מיוחדים (RO, פחם פעיל, מחליף יונים, אלקטרוליזה) UV, דיאליזה, ליגיונלה (מים חמים וקרים, מגדלי קירור), חיבור כלאיים, מז"ח.
  • מערכות ביוב: מפריד שומן, מניעת פריצות ביוב וסתימות, מניעת הזרמת חומרים כימיים או רדיואקטיביים לביוב, הפחתת מזהמים במקור, עבודה מול תאגיד (כ"ממונה שפכים" של בית החולים)
  • חברות בוועדות: ועדת בריאות הסביבה, ועדת בטיחות ובריאות בתעסוקה, ועדת מניעת זיהומים, פורום צוות ניהולי, וועדת איכות וניהול סביבתי, פורום בטחות מבנים, התייעלות אנרגטית, צוות עבודה למניעת הדבקה והעברה של חיידק קלוסטרידיום דיפיצילה.