כללית שלי
מחלקות ומרפאות

יצירת קשר

תיעוד רפואי:
טלפון: 04-8250763
פקס: 04-8250887
מייל:  ReshumotCr@clalit.org.il

קבלת קהל

​ימים א'-ה', בשעות: 08:30-12:30

מיקום

​בניין ראשי, קומת קרקע.

רישום ומידע רפואי

מנהלת המחלקה: גב' ונסה זלוט

רישום ומידע רפואי

הליך קבלת מידע מהרשומה רפואית/תיק רפואי:

 • כל מטופל זכאי לקבל מידע מהרשומה הרפואית.

 • הליך הוצאת המידע הרפואי ע"י המטופל, כרוך בתשלום.

 • לצורך זיהוי ודאי, על המטופל להגיע למשרד רשומות רפואיות עם תעודה מזהה נושאת תמונה, אם בשלב הגשת הבקשה ואם בשלב קבלת המסמכים.

 • כאשר המטופל פונה בבקשה אך אינו מגיע בכוחות עצמו, אלא גורם אחר מגיע בשמו: על המטופל לצייד את הגורם המגיע במקומו לקבלת המסמכים בטופס "בקשה להעתק מסמכים" שמולא על ידו + טופס ויתור סודיות רפואית חתום (על המטופל לחתום על טופס ויתור סודיות  רפואית בו רשומים פרטי מיופה הכח, על הטופס יהיה חתום הרופא "המטפל" או כל גורם אחר בעל רישיון עבודה המאשר שפרטי מיופה הכח נכונים ומאומתים).

 • במידה והמטופל לא יכול להגיע בכוחות עצמו ואין מיופה כח: לאחר מילוי טופס "בקשה להעתק מסמכים" על ידי המטופל עם ציון כתובתו המדויקת - התיעוד ישלח באמצאות "דואר רשום" לכתובת שצוינה.

 • כאשר מדובר במטופל חסוי, או פסול דין - יחתום האפוטרופוס.

 • קבלת מידע עבור מטופל חסר הכרה: כאשר מדובר בחולה חסר הכרה בבית החולים, שלא ויתר על הסודיות ולא מונה לו  אפוטרופוס, וקרובי המשפחה מעוניינים בעיון בתיק הרפואי, יש לפנות ליועץ משפטי.

 • כאשר הבקשה למידע היא מגורם כלשהו שאינו המטופל:
  יש לבצע פנייה רשמית בכתב ולהחתים על טופס ויתור על סודיות רפואית.
  לאחר ביצוע  תשלום בקופת בית החולים התיעוד והקבלה ישלחו באמצעות "דואר רשום".

 • קבלת מידע עבור מטופל שנפטר - יש לפנות לבית המשפט או לבית דין רבני להוצאת צו קיום צוואה או צו ירושה. כל אחד מהיורשים שיהיה חתום על גבי הצו יהיה זכאי לקבל מידע, כנגד הצגת תעודה מזהה.

 • לתאום פגישה יש להתקשר בימים א-ה 08:30-12:30 טלפון: 04-8250763.

טופס בקשה למסמכים רפואיים

הטופס מיועד ללקוחות פרטיים בלבד

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש