יחידות מנהלה

יצירת קשר

טלפונים: 04-8250532, 04-8250632
פקס: 04-8250687
מס' טלפון: 04-8250532/632
מס' פקס: 04-8141513

דואר אלקטרוני: OzYair@clalit.org

מיקום

בניין ראשי, קומת קרקע נמוכה.​

לוגיסטיקה ורכש

מנהל המערך: מר עוז יאיר

הצוות הרפואי

  • הצוות:

    מנהל המערך: מר עוז יאירמזכירת המערך: גב' שרית מגרשוילי

הלוגיסטיקה במערכות הבריאות היא דיסיפלינה חדשה יחסית. אך חשיבותה ומשקלה בתפעול היומיומי והשפעתה על יכולות המערכת להשיג את יעדיה - אינה מוטלת עוד בספק מבחינת כ"א ועלויות המערכת.

תפקיד הלוגיסטיקה הרפואית להעמיד לרשות הצוותים הרפואיים את מכלול האמצעים הלוגיסטיים, כדי שאלה יצליחו במשימתם. וזה כולל ציוד רפואי , תרופות, מכשור, כביסה, ציוד משקי, מערכות תומכות חיים ( גזים רפואיים) ועוד.
למערך הלוגיסטיקה והרכש בביה"ח כפופות היחידות: רכש, מחסנים, אספקה סטרילית, מטבח, בית מרקחת, ושינוע.

המערך מהווה כלי ואמצעי בידי הנהלת ביה"ח לקבלת החלטות בתחום מדיניות הרכש המלאי, האספקות והתפעול השוטף.
ההצטיידות השוטפת וניהול מלאי ביה"ח כוללת את התחומים הבאים:
תרופות, ציוד רפואי, משקי, כביסה, טכני , מזון, מעבדות, חרום ועוד, תוך עמידה בנוהלי עיתוד המלאי והתקציב.

 

יעדים מרכזיים בעבודת המערך:

  • מקצועיות - בניהול המלאי, הרכש והתהליכים התפעוליים.
  • עמידה בתקציב - תוך שיפור והתייעלות לרבות הערכות לכדאיות כלכלית.
  • שרות - ללקוחות הפנים של ביה"ח.
  • טיפוח המשאב האנושי.