כללית און-ליין
מידע ושירותים למטופלים ומבקרים

יצירת קשר

טלפון 08-6400888
פקס 08-6272022
דוא"ל מנהלת:
veredna@CLALIT.org.il

שעות ביקור

​בימים א'-ה' בשעות 7:00 - 16:00

מיקום

​במבואת בניין האשפוז הכירורגי החדש. במפה: בניין 11 באזור 1 - תכול

משרד קבלה ומיונים

מנהלת: גב' ורד נגר

טיפול בקליטה ובשחרור מנהליים של הפונים למיון ולאשפוז ובהסדרים הכספיים

​משרד קבלה ומיונים, מטפל בתהליכים המנהליים הנוגעים לקבלה ולשחרור מטופלים ולהסדרים הכספיים - גביית תשלום מהמטופלים ומהגורמים המבטחים, בעבור דמי אשפוז וביקורים במיון.

 • משרד מלר"ד (חדר מיון כללי):
  טלפון 6400345, פקס 08-6400043

 • משרדי מיון יולדות וחדר לידה ומיון נשים:
  טלפון 08-6400413/4, פקס 08-6768729

 • משרד מיון ילדים:
  טלפון 08-6400471, פקס 08-6403340

 • משרד שחרור יולדות:
  טלפון 08-6400442, פקס 08-6768782

 • מודיעין בית החולים:
  טלפון 08-6400233

  • לפני הקבלה במחלקה, על מטופל המוזמן לאשפוז מתוכנן, להגיע למשרד הקבלה או למשרדי המיון הכללי, עם ההזמנה לאשפוז, לביצוע רישום אשפוז, להמציא מסמכים הכספיים הרלוונטיים ולקבל מדבקות

  • מבוטחי כללית פטורים מלהביא טופס התחייבות לאשפוז, למעט לאשפוז־יום

  • מבוטחי קופות החולים לאומית, מאוחדת ומכבי וגורמים מבטחים אחרים, צריכים להמציא טופס התחייבות כספי לכל אשפוז. בלא טופס זה לא ניתן לבצע קבלה.

  • על מבוטחי כל קופות החולים, כולל מבוטח כללית, וגורמים מבטחים אחרים המתקבלים לאשפוז־יום, להצטייד בטופס התחייבות כספית מתאים מאת הגורם המבטח.
   לתשומת־לב - בלא טופס זה לא ניתן לקבלם

  • מבוטחי כל קופות החולים, המטופלים באופן קבוע באשפוז־יום כרוני ממושך במחלקות טיפוליות - דיאליזה, אונקולוגיה, המטולוגיה וילדים , צריכים להצטייד בטופס התחייבות כספי קבוע. טופס זה תקף לחצי שנה קלנדרית, בחודשים ינואר עד יוני או יולי עד דצמבר.
   לדוגמא: טופס ההתחייבות של מטופל המגיע לראשונה לאשפוז־יום במחלקה טיפולית בתחילת חודש מאי יהיה תקף לכחודשיים בלבד - עד סוף יוני. בסוף חודש יוני יהיה עליו להצטייד בטופס התחייבות חדש שיהיה תקף לחודשים יולי עד דצמבר

השחרור מתבצע על־פי החלטה רפואית בלבד. במקרה שהמטופל התקבל על־סמך תשלום אישי ולא עם התחייבות, מומלץ להסדיר עם משרד הקבלה את נושא ההסדר הכספי / ההתחייבות מטעם הגורם האחראי למימון האשפוז, לפני השחרור מהמחלקה.

 • בית החולים אינו אחראי לאבדן או גנבה של חפצי ערך. מומלץ שלא להביא חפצי ערך יקרים. יחד עם זאת, ניתן להפקיד למשמורת דברי ערך במעטפה סגורה ועל־פי רישום, בכספת במשרד קבלה. השירות ניתן חינם

 •  טיפול בנפטרים.

קישור למידע נוסף:

פנייה לחדרי המיון - הזכויות והחובות בעת הפנייה לחדר מיון.