כללית שלי
מידע ושירותים למטופלים ומבקרים

יצירת קשר

טלפון 08-6400242
פקס 08-6383629

שעות ביקור

קבלת קהל:
בימים א'-ה':
בשעות 8:15 - 15:30
בימי ו' ובערבי חג:
בשעות 8:15 - 13:30
בשבתות ובחגים, השחרור מתבצע במשרד הקבלה במיון נשים.

מיקום

​בבניין מחלקות נשים, בקומה א' על־יד מחלקת יולדות ב'.
במפה: בניין מס' 51 באזור 5 - כתום

משרד שחרור יולדות

אחראית : גב' לילך ברמי

רישום היילוד ודיווח הזכאות לתשלום מענק לידה מבוצעים במשרד שחרור יולדות

בקיצור

1.

מענק לידה לכיסוי הוצאות האשפוז בגין לידה משולם על־פי חוק ליולדות בעלות אזרחות ישראלית המבוטחת בביטוח הלאומי.

2.

בית החולים מבצע את הדיווח למוסד לביטוח־לאומי על הזכאות למענק הלידה ודמי האשפוז באופן מקוון באמצעות ממשק שבועי, ויולדת אשר עונה להגדרות החוק, איננה נדרשת לפנות בעצמה אל המוסד לביטוח־לאומי.

3.

לבית החולים אין שיקול דעת בעניין זכאות היולדת - הוא מהווה זרוע מבצעת בלבד של המשרדים הממשלתיים וכפוף להנחיותיהם. לפיכך בית החולים אינו יכול לחרוג מנוהלי העבודה שקבעו רשויות אלה.

רישום התינוק

לקבלת תעודת הלידה של התינוק ולרישום למענק הלידה עליך לגשת למחרת הלידה למשרד שחרור יולדות הנמצא בקומת מחלקות היולדות:

 • יש להציג תעודות זהות מעודכנות שלך ושל אבי התינוק
 • הקפידו לקבל במשרד שחרור יולדות:
  • הודעת לידה למשרד הפנים
  • אישור לידה למקום עבודה
  • אישור למאבטח ביציאה.

להוכחת הזכאות ולטיפול יעיל ברישום הייילוד ובתשלום מענק הלידה, דורשים משרד הפנים והמוסד לביטוח לאומי עמידה בשני התנאים הבאים:

 • הצגת תעודות הזהות של שני בני הזוג

 • פרטי בן הזוג מופיעים בספח תעודת הזהות של היולדת

אם לא הוצגו מסמכים אלה:

 • בית החולים מדווח על הלידה למוסד לביטוח לאומי, באופן ידני

 • על היולדת לוודא באגף אימהות במוסד לביטוח לאומי כי זכאותה אושרה

 • במקרה שהזכאות אינה מאושרת, מחוייבת היולדת לשלם את דמי האשפוז על־פי תעריפי משרד הבריאות.

לקראת השחרור מהמחלקה, הצוות הרפואי והסיעודי משלים את הבירור ואת איסוף הנתונים ומסכם את האשפוז.

מידע והנחיות לקראת השחרור

עם שחרורך מהמחלקה תקבלי מהצוות:

 • מכתב שחרור יולדת ומכתב שחרור תינוק הכוללים פרטים על מהלך האשפוז, המלצות רפואיות והפניה למרפאות מעקב בהתאם לצורך. המכתבים יימסרו  אחרי השעה 13:00
 • פנקס חיסונים לטיפת חלב
 • לפני השחרור, ידריך אותך צוות המחלקה להמשך הטיפול בבית בעצמך ובתינוקך
 • אם נדרש המשך טיפול תרופתי. ניתן לברר עם צוות הסיעודי היכן לקבל את התרופות בקהילה
 • יש להצטייד במושב בטיחות להסעת התינוק ברכב ביום השחרור.

רישום התינוק

לקבלת תעודת הלידה של התינוק ולרישום למענק הלידה עליך לגשת למחרת הלידה למשרד שחרור יולדות הנמצא בקומת מחלקות היולדות:

 • יש להציג תעודות זהות מעודכנות שלך ושל אבי התינוק
 • הקפידו לקבל במשרד שחרור יולדות:
  • הודעת לידה למשרד הפנים
  • אישור לידה למקום עבודה
  • אישור למאבטח ביציאה.
 • צוות המחלקה עומד לשירותך לכל שאלה ובירור.

 

בברכת מזל טוב -

צוות המחלקה