כללית שלי
מידע ושירותים למטופלים ומבקרים

יצירת קשר

מס' טלפון:
08-6403065, 08-6400242
פקס: 08-6383629

שעות פעילות

קבלת קהל:
בימים א'-ה':
בשעות 8:30 - 15:30
בימי ו' ובערבי חג:
בשעות 8:15 - 13:30
בשבתות ובחגים, השחרור מתבצע במשרד הקבלה במיון נשים

מיקום

​בבניין מחלקות נשים, בקומה א' על־יד מחלקת יולדות ב'.
במפה: בניין מס' 51 באזור 5 - כתום

משרד שחרור יולדות

אחראית : גב' אתי בן דוד

רישום היילוד ודיווח הזכאות לתשלום מענק לידה מבוצעים במשרד שחרור יולדות

בקיצור

1.

מענק לידה לכיסוי הוצאות האשפוז בגין לידה משולם על־פי חוק ליולדות בעלות אזרחות ישראלית המבוטחת בביטוח הלאומי.

2.

בית החולים מבצע את הדיווח למוסד לביטוח־לאומי על הזכאות למענק הלידה ודמי האשפוז באופן מקוון באמצעות ממשק שבועי, ויולדת אשר עונה להגדרות החוק, איננה נדרשת לפנות בעצמה אל המוסד לביטוח־לאומי.

3.

לבית החולים אין שיקול דעת בעניין זכאות היולדת - הוא מהווה זרוע מבצעת בלבד של המשרדים הממשלתיים וכפוף להנחיותיהם. לפיכך בית החולים אינו יכול לחרוג מנוהלי העבודה שקבעו רשויות אלה.

להוכחת הזכאות ולטיפול יעיל ברישום הייילוד ובתשלום מענק הלידה, דורשים משרד הפנים והמוסד לביטוח לאומי עמידה בשני התנאים הבאים:

  • הצגת תעודות הזהות של שני בני הזוג

  • פרטי בן הזוג מופיעים בספח תעודת הזהות של היולדת

אם לא הוצגו מסמכים אלה:

  • בית החולים מדווח על הלידה למוסד לביטוח לאומי, באופן ידני

  • על היולדת לוודא באגף אימהות במוסד לביטוח לאומי כי זכאותה אושרה

  • במקרה שהזכאות אינה מאושרת, מחוייבת היולדת לשלם את דמי האשפוז על־פי תעריפי משרד הבריאות.

גלויית שחרור יולדת.bmp