מידע ושירותים למטופלים ומבקרים

פנייה לחדרי המיון

צוות מקבל מטופל

הזכויות והחובות בעת הפנייה לחדר מיון:

 • ​על פי חוק הבריאות הממלכתי,
  פנייה לטיפול בחדר מיון ללא הפניית רופא או ללא התחייבות כספית,
  כרוכה בתשלום בסך 825 ₪ (מעודכן לתאריך 1.7.13)

 • מבוטח הפונה לקבלת טיפול בחדר מיון ללא הפניית רופא, יהיה פטור מתשלום במקרים הבאים:

  • במקרה של אשפוז בבית החולים

  • נפגע תאונת דרכים פטור מתשלום עד יומיים מיום התאונה
   משלושה ימים ועד שבוע מיום התאונה, עליו להמציא אישור משטרה או התחייבות מקופ"ח או לשלם. יותר משבוע מיום התאונה עליו להמציא התחייבות מקופ"ח בלבד או לשלם

  • נפגע תאונת עבודה:

   • שכיר שבידו אישור מהמעביד (ט' ב/ל 250)

   • עצמאי שיש בידיו על פגיעה בעבודה פטור מתשלום (ט' ב/ל 283)

   • במידה והפנייה לבית החולים היא עקב אחת מהסיבות המופיעות ברשימת הפטורים -פטור מתשלום

  • תלמיד שנפגע בתאונה שארעה במסגרת פעילות בבית הספר וברשותו הפניה מבית הספר פטור מתשלום (ניתן להציג מכתב מבית הספר גם בדיעבד)

 • באחד המצבים הפוטרים מתשלום:
  שבר חדש, פריקה של כתף או של מרפק, חדירת גוף־זר לעין, פציעה הדורשת איחוי, תפירה או סיכות, שאיפת גוף־זר לדרכי הנשימה, חולי דיאליזה כרונית, טיפול במחלת הסרטן, טיפול, במחלת "סיסטיק פיברוזיס" (CF), טיפול בחולי המופילה, צירי־לידה, תינוק עד גיל חודשיים עם חום 38.5 מעלות או יותר, פינוי מד"א ממקום ציבורי או מהרחוב, תקיפה מינית ואלימות במשפחה

 • אם הפנייה למיון היא מאחת הסיבות האלה, יש לפנות למזכירות משרד מהמיון לביטול חוב

 • יש להסדיר התשלום תוך 14 יום מקבלת הטיפול הרפואי, או לחילופין להמציא התחייבות כספית ולהעבירה למשרד חדר מיון, למשרד מדור גביה או לשלוח לאחד ממספרי הפקס: 08-6400187, 08-6272022. מובהר כי קופת החולים המבטחת רשאית לדרוש תשלום עבור ההתחייבות

 • ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום המקובלים: מזומן, המחאה או כרטיס אשראי

 • לבירורים ניתן לפנות למדור גבייה - חובות מיון ואשפוז