כללית און-ליין
דף הבית

המחלקה לרפואה דחופה - תהליך הקבלה, הטיפול והשחרור במלר"ד

תהליך הקבלה הטיפול והשחרור במלר"ד נקבע על־פי אמות מידה מקצועיות

​תהליך קבלה למלר"ד

מתן הטיפול מותאם לדרגת הדחיפות והחומרה של הבעיה הרפואית והצוות מחליט על־פי הנתונים על קדימות הטיפול ועל סדר קבלת החולים שהוא אינו בהכרח לפי סדר הגעתם.
חדר המיון (המלר"ד) מחולק לאתרים:

 • טריאז' - אחות ממיינת

 • מיון פנימי ומיון מהלכים (אמבולטורי)

 • מיון כירורגי 

 • מיון אורתופדי 

 • מיון אא"ג (אף אוזן גרון)

 • יחידת טראומה - מיועדת לטיפול בפצועים קשים ובחולים במצב הלם הדורשים החייאה.

תהליך הבדיקה והטיפול

 • פתיחת גיליון רפואי בעמדת הקבלה בכניסה למלר”ד

 • אחות ממיינת בטריאז' מבצעת בדיקה ראשונית, לוקחת מדדים חיוניים ועושה הערכה בסיסית וקובעת אם נדרש טיפול מיידי ודחוף או טיפול לפי תור

 • הפניה לאתר הטיפול המתאים

 • בדיקת רופא ראשונית - וקביעת הרופא האחראי למטופל במשך שהותו במיון

 • במיון הפנימי - הרופא הבודק ממליץ על בדיקת אק"ג לפי שיקול דעת מקצועי, בודק את התרשים וקובע את דחיפות הטיפול

 • ביצוע בדיקות עזר בהתאם לצורך כגון צילומים. תוצאות הבדיקות מתקבלות כעבור כשעתיים (לכל היותר)

 • בדיקת רופא מומחה/יועץ על־פי צורך והמלצת הרופא האחראי - לבדיקה זו נדרשת לעיתים המתנה של כמה שעות

 • סיכום הממצאים והחלטה על שחרור או על אשפוז בבית החולים 

שחרור ממיון

משמעות השחרור הביתה מהמלר"ד אינה בהכרח שהמטופל הבריא, ולעיתים יש צורך להמשיך בטיפול בו במסגרת הקהילה.

 • הרופא האחראי למטופל משחרר אותו מהמיון ואחות המיון מסבירה לו  על המשך הטיפול והתרופות הנדרשות

 • חשוב שהמטופל יוודא שהוא מבין את ההנחיות להמשך הטיפול ומתי עליו ליטול את התרופות 

 • רכישת תרופות: בית המרקחת של בית החולים אינו מספק תרופות למטופלי המלר"ד ויש לרכוש אותן  במרפאות הקהילה או בבית מרקחת תורן המכבד מרשמים של כל הקופות המבטחות

 • צוות המלר"ד מספק מנה אחת או שתיים של התרופות הנחוצות למטופל עד שירכוש אותן