כללית און-ליין
מידע ושירותים למטופלים ומבקרים

פורסם בראשונה: 21.02.2016

זכויות המטופל וחובותיו

צוות המרכז הרפואי עושה ככל יכולתו להעניק טיפול איכותי ומקצועי וליצור סביבה חמה, נעימה ותומכת

רופא ומטופלת

הלשכה לפניות הציבור

 

עיקר זכויות מטופלים שנקבעו חוק זכויות החולה, התשנ"ו - 1996:

 • לקבל טיפול רפואי נאות ויחס אדיב ומתחשב תוך שמירה, ככל הניתן, על כבוד המטופל ועל פרטיותו

 • כל עובד במוסד רפואי מחוייב לשמירה מוחלטת של סודיות המידע הרפואי של המטופל

 • לנוכחות אדם של נוסף בעת בדיקה גופנית, בהתאם לתנאים המקובלים בבית החולים

 • לדעת את שמו, את מקצועו ואת תפקידו של המטפל בו

 • לקבל הסבר על המחלה, על הטיפול המוצע, על התועלת הצפויה, על הסיכונים האפשריים של הטיפול ועל האפשרות לקבל טיפול חילופי

 • למנות בכתב נציג מטעם המטופל (בא־כוח), שיהיה מוסמך להסכים או לסרב במקומו לטיפול הרפואי, בתנאים שאותם יקבע המטופל 

 • בכפוף לשיקול דעתו של המטפל, לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית של המטופל, לרבות קבלת העתק. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל משרד רשומות ומידע רפואי

 • בתיאום עם הצוות המטפל, למטופל הזכות להשיג ביוזמתו, על חשבונו ובאחריותו, חוות דעת רפואית נוספת

 • שיעשה כל שניתן על־פי דין, שהמידע הקשור במצבו ברפואי והטיפול בו יישמר בסודיות

 • למטופל הזכות לפנות לקבלת ייעוץ וסיוע.

חובות המטופל ובקשות ממנו:

 • במידת האפשר, למסור לצוות המטפל מידע מלא ומדוייק על המצב הבריאותי ומסמכים מתאימים

 • ליידע את הצוות המטפל על כל שינוי שחל במצב

 • להציג שאלות לצוות המטפל ולגלות מעורבות ושותפות בתהליך הטיפול 

 • לתת הסכמה או הסכמת בא־כוח (שמונה בכתב) לטיפול המוצע (הסכמת המטופל מרצונו החופשי היא תנאי לטיפול, פרט למקרים שבהם מצבו של המטופל אינו מאפשר לו להסכים מדעת לטיפול)

 • לשמור על כבוד הצוות המטפל ולהענות להנחיותיו

 • לנהוג בהתאם לכללי בית החולים ולנהליו השונים, כגון: שעות ביקור, שמירה על ניקיון ועל שקט, שמירה על רכוש בית החולים, הימנעות משימוש בטלפון סלולרי במקומות שהשימוש בו אסור 

 • על-פי חוק אין לעשן בתחומי בית החולים 

 • לשמור על זכויותיהם, על כבודם ועל רכושם של מטופלים אחרים בבית החולים

 • לגלות סבלנות והבנה לכך שהמרכז הרפואי סורוקה הוא בית חולים אוניברסיטאי שמתבצעת בו הוראת סטודנטים לרפואה ולמקצועות בריאות אחרים.

The following link is provided to report a patient safety or quality of care concern to JCI:

http://www.jointcommissioninternational.org/contact-us/report-a-quality-and-safety-issue/.