מחלקות פנימיות

יצירת קשר

מזכירות: 09-7472534, 09-7472180
תחנת אחות: 09-7472140
עובדת סוציאלית: 7472689- 09
מס' פקס: 09-7460781

מיקום

בניין ​סטולברג קומה 4

מחלקה פנימית א'

מנהל המחלקה: פרופ' מיכאל לישנר

​במחלקה 40 מיטות אשפוז למגוון חולים עם מחלות פנימיות עם התרכזות בחולים
עם מחלות המטולוגיות, רוימטולוגיות וזיהומיות. בנוסף נמצאת במחלקה יחידה
אשפוזית לטיפול  בלויקמיות חריפות ( בשיתוף עם המכון ההמטולוגי).
המחלקה מסונפת לבית ספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב.
המחלקה מפעילה מרפאת מעקב לחולים מורכבים לאחר ששוחררו, ומרפאה
ריאומטולוגית הכוללת אישפוז יום. רופאי המחלקה נותנים יעוץ למחלקות בית החולים
​בתחומי ההמטולוגיה ,ראומטולגיה וגריאטריה.

פרסים והצטיינות

המחלקה זוכה מזה 5 שנים ברצף בתואר מחלקה מצטיינת. חלק ממתמחי המחלקה
קיבלו במהלך השנים אותות ומלגות הצטיינות מקופת חולים ומענקי מחקר.


נושאי התעניינות מיוחדים למחלקה

*ממאירויות המטולוגיות
*סרטן בהריון
*אולטרא סאונד מוסקולוסקלטלי
* גריאטריה אונקולוגית

מחלקה פנימית א' כוללת בצוות הרופאים הבכירים שלה 4

רופאים בעלי מומחיות נוספת ויחודית:

• פרופ' לישנר - מומחה בהמטולוגיה
• ד"ר סאבין - מומחה בראומטולוגיה
• ד"ר קמחי - מומחה בראומטולוגיה
• ד"ר רחלי חפץ איזנפלד - מומחית בגריאטריה 

כל אחד מהם מרכז את הנושא במחלקה, משתתף בניהול ובטיפול של חולים
אמבולטוריים במסגרת מרפאות חוץ של ביה"ח ויועץ למחלקות אחרות בביה"ח
בתחומו. ריכוז כזה של מומחים המטפלים בחולים מאושפזים ואמבולטוריים
מאפשר גישה אינטרדיספלינרית נרחבת ומקיפה לבעיות החולים.

מרפאות חוץ 

למחלקה יש שרות של מרפאות חוץ המיועד למעקב, אבחון וטיפול של חולים
אמבולטוריים. המרפאה מנוהלת ע"י מומחים ומתמחים בכירים ומופנים אליה
חולים מרופאי משפחה, מחלקות ומרפאות בבית החולים.

• מרפאת יעוץ ראומטולוגית
• מרפאה ליעוץ גריאטרי בחולים אונקולוגים
• מרפאה פנימית מייעצת

הצוות הרפואי

מנהל המחלקהפרופ' מיכאל לישנר
סגן מנהלד"ר הלל סאבין
רופאים בכיריםד"ר עודד קמחי, ד"ר רחלי חפץ איזנפלד
עובדת סוציאליתצוויג דפנה 
מנהלת הסיעודעפרה מקסימוב
מזכירת המחלקהרוזה דוסטן

זקוקים לסיוע?

​​​​במרכז השירות והמידע של מאיר​ אנו נסייע לכם ונעניק הכוונה לכל פונה

אינדקס תחומים רפואיים

​​​הקליקו ​כאן​ ותוכלו לאתר בקלות כל מחלקה, מרפאה ויחידה