כללית און-ליין
מידע למטופלים ולמבקרים
פנייה ליחידה

יצירת קשר

​רשומות רפואיות: 09-7472608/452, 09-7473452
תיבת דוא"ל: MeirMedicalrecords@clalit.org.il
פקס: 09-7472635

שעות ביקור

​ימים א'-ד', 13:00-08:00

רישום ומידע רפואי

מחלקת רישום ומידע רפואי עוסקת בניהול מאגר מידע רפואי על מערך האשפוז של בית החולים ושמירתו בהתאם לכל דין. בהתאם לחוק זכויות החולה, כל מטופל זכאי לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית בביה"ח, תמורת תשלום אגרה ע"פ תעריפון משרד הבריאות. פנייה באמצעות הרופא המטפל פטורה מתשלום.


צפייה והפקת מסמכים באופן עצמאי:

כל מטופל יכול לצפות במידע הרפואי מכל ביקור דרך כללית אונליין (למבוטחי כל הקופות):

  • סיכומים מהמיון, אשפוז, אשפוז יום, מכונים ומרפאות חוץ
  • תוצאות בדיקות מעבדה
  • פענוחי דימות (צילומי רנטגן, CT, אולטרסאונד)


קבלת מידע רפואי אודות מטופל:

1. בקשות ע"י רופא מטפל מחויבות לכלול:
-כתובת מלאה של הקופה
-כתובת מייל של הרופא בקופה
-חתימת הרופא כולל מס' רישיון

2. מסירת מידע למטופל או בא כוחו תתבצע רק לאחר זיהוי ודאי בהתאם לנהלי אבטחת מידע.

3. להקמת בקשה יש להעביר את המסמכים הבאים:

-טופס בקשה להעתק מסמכים רפואיים
-צילום תעודה מזהה/דרכון/רישיון נהיגה של המטופל


3.1.
במקרים של מיופה כוח יש לצרף:

-צילום תעודה מזהה של מיופה הכוח

-ויתור סודיות רפואית חתום ע"י המטופל בנוכחות ובחתימת עד מורשה לחתימה.

*במידה ונדרש מידע פסיכיאטרי /גנטי/זיהומי /חסוי, יש לציין זאת באופן מפורש בטופס וויתור הסודיות.

3.2. במקרה של אפוטרופוס יש לצרף:
-צילום תעודה מזהה של האפוטרופוס
-כתב אפוטרופסות משפטי לגוף בתוקף ומקורי/חתום "נאמן למקור"

3.3. במקרה של בקשת הורה עבור קטין יש לצרף:
ילום תעודה מזהה של ההורה כולל ספח

3.4. לקבלת מידע עבור נפטר יש לצרף:
ו ירושה או צו קיום צוואה
-המידע הרפואי יימסר רק ליורשים על פי חוק

4. להגשת בקשה באופן מקוון ומאובטח יש לפנות דרך כפתור "פנייה ליחידה"

5. ניתן לפנות למחלקה גם באמצעות משלוח הבקשה בדואר רגיל או להגיע בשעות הפעילות.

6. פניות עורכי דין יש להעביר בדואר-בקשה מקורית + טופס ויתור סודיות ויפוי כח מקוריים אם חתומים כנאמן למקור.

 צוות היחידה


מנהלת המחלקה: שגית משגב
סגנית: עפרה קולר
סגנית: מעיין אראל

זקוקים לסיוע?

​​​​במרכז השירות והמידע של מאיר​ אנו נסייע לכם ונעניק הכוונה לכל פונה

אינדקס תחומים רפואיים

​​​הקליקו ​כאן​ ותוכלו לאתר בקלות כל מחלקה, מרפאה ויחידה