אודות

חזון המרכז הרפואי מאיר

מרכז רפואי מאיר מוביל מצוינות ואיכות רפואית

ורואה את צרכי מטופליו ועובדיו במרכז העשייה,

תוך פיתוח חדשני של שירותי רפואה,

הוראה ומחקר לקידום הבריאות בישראל.