כללית און-ליין
אודות

בית חולים ירוק

​המרכז הרפואי מאיר שם לו למטרה לשפר באופן מתמיד את ביצועיו בתחומי איכות הסביבה והקיימות (Sustainability) ומתחייב בזאת:

• לעמוד בדרישות שהמרכז הרפואי לקח על עצמו בתחומי איכות סביבה ובריאות הציבור, ואכיפתם בפעילות ביה"ח.

• להגביר את המודעות לנושאים הסביבתיים והקיימות בקרב עובדיו, המבקרים, הספקים ובעלי עניין נוספים הפועלים במרחב ביה"ח.

• לבצע בחינה שוטפת של ההיבטים הסביבתיים בפעולות המרכז תוך חתירה לאיזון בר- קיימא בין אופי הפעילות לבין היבטי איכות סביבה וקיימות.

• לחתור לניהול סביבתי בר- קיימא רחב, המשלב חשיבה סביבתית, כלכלית וחברתית בשיקולי קבלת החלטות ולהבטחת איכות סביבה ובריאות למטופלים והעובדים.

• למסור מידע לכלל בעלי עניין אודות ההיבטים הסביבתיים והשלכותיהם הנובעים מהשפעתם.

• לדאוג למניעה ולצמצום של הפגיעה בסביבה, תוך הקצאת משאבים מתאימים לתכנון וביצוע פעולות לשימור הסביבה.

לצפייה במדיניות הסביבתית של המרכז הרפואי מאיר