כללית און-ליין
סטאז' במאיר

תורנויות

​1. כמות התורנויות

 • כל סטאז'ר חייב ב-4 תורנויות בחודש קלנדרי, דהיינו סה"כ 44 תורנויות במהלך כל תקופת הסטאז'. התשלום על התורנויות מתוקצב ממשרד הבריאות, וניתן על ידי בית החולים.
 • במידה והנהלת בית החולים מאפשרת - ניתן לבצע תורנויות נוספות - עד 8 תורנויות בחודש בסה"כ. תורנויות אלה משולמות מתקציבו של בית החולים. 
 • כאמור, בחודש חופש לא ניתן לבצע תורנויות!


2. מיקום התורנויות

 • בכל יום ישובצו לפחות 6 סטאז'רים לתורנויות בבית החולים: 3 סטאז'רים במיון הפנימי, סטאז'ר במיון ילדים, סטאז'ר במיון אורתופדיה, סטאז'ר במחלקה הכירורגית הפעילה באותו היום (הסטאז'ר במחלקה והמתמחה במיון, אך זמינ/ה בכל עת).

 • במידה ויש עודף סטאז'רים בבית החולים, יתאפשר לשבץ תורנויות חובה גם במחלקות הפנימיות (כסטאז'ר תורן, בנוסף למתמחה במחלקה).

 • סטאז'רים בסבב הרדמה וטיפול נמרץ ישובצו בנפרד בתורנויות בסבב אלא אם יש מיעוט סטאז'רים בבית החולים, אז הם יתבקשו להשתבץ ללוח התורנויות הכללי של בית החולים.

 • יש לעבור סבב כירורגיה וילדים, טרם יתאפשר לבצע תורנויות בעמדות אלה. 3. העדפות בשיבוץ הסטאז'רים

 • סטאז'רים חדשים- במידת האפשר ישובצו חודש ראשון במחלקות הפנימיות ורק בחודש השני במיון הפנימי. במידה ואי אפשר, ישובצו רק במיון הפנימי במחצית השנייה של החודש.

 •  סטאז'רים בסטאז' ישיר לפנימית- במידת האפשר ישובצו לתורנויות במחלקה הפנימית בה הם מבצעים את הסטאז' הישיר לבקשתם. לפי פנקס החדש שפורסם בחודש אפריל 2020 - ניתן לבקש אישור מיוחד מסגן מנהל בית החולים לבצע תורנויות א' במחלקה הפנימית רק בחודשיים האחרונים לסטאז'. התורנויות הללו ייחשבו במניין 4 תורנויות החובה. 

 • מיון אורתופדי- סטאז'רים רבים מעוניינים במיון אורתופדי. ההתנסות במיון גדולה ומגוונת ומתאימה כמעט לכל ההתמחויות- כירורגיות, אורתופדיה וילדים. לפיכך, ההעדפות למיון אורתופדי נעשות על סמך פתיחת לוח הבקשות לתורנויות: סטאז'ר שיאפשר הצבה שלו בימים רבים יותר יקבל יותר תורנווית באורתופדיה. סטאז'ר שלא יעמוד בדרישות לוח הבקשות (לא יסמן ימי ראשון וחמישי וכו'), לא יקבל באותו חודש תורנות אורתופדיה בכלל. חשוב – הצוות במיון האורתופדי נותן פידבק על התפקוד במהלך התורנות. סטאז'ר שלא יבצע עבודתו, סביר שלא יקבל תורנויות נוספת במיון האורתופדי.

 • תורנות במחלקה הכירורגית- בכל יום כירורגיה אחרת תופסת את המיון (כירורגיה פעילה). באותה מחלקה, המתמחה נשאר במיון ואילו הסטאז'ר תופס את המחלקה לבד, מקבל את הקבלות שעולות מהמיון, דמים אקג וכו'. 


4. תורנויות כירורגיה

 • תורנים משובצים לתורנויות בימים בהם הכירורגיה שלהם היא המחלקה הכירורגית הפעילה –

  • כירורגית א'- ימים א' ו-ג'

  • כירורגית ב'- ימים ב' ו-ד''

  • סופי השבוע מאויישים לסירוגין. לדוגמא, בשבוע הראשון כ"א פעילה בימי חמישי ושבת, וכ"ב פעילה ביום שישי. בשבוע שלאחר מכן, כ"ב תהיה פעילה בחמישי ושבת, וכ"א תהיה פעילה בשישי. וכןהלאה.

 • ביום שבת בבוקר הסטאז'ר שסיים תורנות (נניח מכירורגיה א' שהייתה פעילה בשישי) צריך לקחת דמים לכל המחלקה. הוגדר כי הסטאז'ר שמגיע בשבת בבוקר לכירורגיה ב' (שהיא תהיה הפעילה באותו שבת) יגיע  בשעה 8:00 למחלקה שאינה שלו- כלומר לכירורגיה א', כדי לעזור עם הדמים למשך שעה בדיוק, ובשעה 9:00 יגיע למחלקה. 


5. שעות התורנות

 • ימים א'-ה': עובדים במחלקה 8:00-16:00. תורנות מתחילה בשעה 16:00 בדיוק ולכל המאחור עד השעה 10:00 בבוקר למחרת. אך שימו לב כי אין לחרוג מ-26 שעות, כלומר, אם ביום התורנות הגעתם בשעה 07:30, עליכם לצאת ביום הלמחרת עד השעה 09:30 לכל המאוחר.

 • בבוקר שלאחר התורנות – אם השלמתם את התורנות עד השעה 08:00, ניתן ללכת הביתה ללא פגיעה בשכר. ביציאה טרם השעה 8:00- יירד החלק היחסי של זמן ההיעדרות. שימו לב! שחרורים באישור המתמחה התורנ/ית בלבד!

 • יום שישי: תחילת התורנות בשעה 13:00 וסיומה בשבת בשעה 10:00 בבוקר לכל המאוחר.

 • יום שבת: תחילת התורנות בשעה 8:00 בבוקר וסיומה ב10:00 בבוקר ביום א' לכל המאוחר. 

 •  חשוב!!! לא ניתן לקחת יום חופשה או מחלה בבוקר התורנות ולהגיע לתורנות בשעה 16:00. חריג לכלל זה: מחלת ילד. 


6. ימים חלופיים

יום לאחר תורנות- יוצאים מבית החולים והולכים הביתה לנוח עד יום המחרת. (כאמור - מבלי לעבור את 26 השעות! או בשעה 10:00 לכל המאוחר).


מתי נהיה זכאים ליום חלופי לאחר תורנות בסופ"ש? קיימות 3 אפשרויות לקבלת יום חלופי: 

א. אם ביצענו תורנות חמישי + תורנות שבת באותו השבוע. 


ב. אם ביצענו תורנות שישי (עם או בלי שישי בוקר).


ג. אם ביצענו משמרת בוקר בשישי + תורנות שבת באותו השבוע. 


ניתן לנצל יום חלופי מיום ראשון שלפני סופ"ש התורנות ועד יום חמישי שלאחר סופ"ש התורנות.

כלומר: סטאז'ר שעשה תורנות ביום שישי, 31.8, הולך הביתה לישון ביום ראשון שלאחר התורנות (1.9), ובנוסף הוא יכול לקבל חופש בשבוע שלפני- 25.8, 26.8, 27.8, 28.8, 29.8 או בשבוע שאחרי – 2.9, 3.9, 4.9, 5.9. יש לתאם עם המחלקה את היום החלופי. במידה ולא נלקח יום חלופי בשבוע שלפני או אחרי- הוא נעלם!


כפי שניתן להבין מהדוגמא, אין משמעות לחילוף של חודש קלנדרי בנוגע ליום חלופי. גם אם התחלף חודש לפני או אחרי תורנות הסופ"ש- יום חלופי מגיע בשבוע שלפני או בשבוע שאחרי. 


7. שכר התורנות

 • תורנויות החובה בסטאז' משולמות בתעריף של תורנות מיון, ושכרן שווה ל-5 ימי עבודה מלאים. 

 • תורנות מיון חמישית ואילך- שכרן 6 ימי עבודה מלאים כל אחת. 

 • תורנויות נוספות במחלקות הפנימיות, שכרן 4 ימי עבודה מלאים. 

 • תורנות חמישית ואילך- שכרן 5 ימי עבודה. 

הבהרה: במצב של עודף סטאז'רים, סטאז'רים ישובצו למחלקות כחלק מתורנויות החובה, אולם התורנויות ישולמו להם כתורנות מיון. 


דוגמא לאופן התשלום:

אילו סטאז'ר ביצע 6 תורנויות בחודש- 4 תורנויות חובה (מיון פנימי, מיון פנימי, מיון אורתופדי, פנימית א') ועוד 2 תורנויות נוספות- מיון פנימי ופנימית ג' –


 • 4 תורנויות החובה ישולמו לו כ- 5 ימי עבודה מלאים ללא תלות במיקום התורנות. 

 • תורנות המיון הנוספת תשולם לו כ- 6 ימי עבודה. 

 • תורנות המחלקה הנוספת תשולם לו כ-5 ימי עבודה. 


8. היעדרות מתורנות בשל מחלה או סיבה אחרת

א. יש להודיע על כך לסטאזר'/ית האחראי/ת מוקדם ככל האפשר. 


ב. אחריות מציאת המחליף היא על הסטאז'ר הנעדר – עליו לשלוח בקשה בקבוצה להחלפת התורנות עם תאריכים ספציפיים בהם ניתן להחליף- לפחות 3 תאריכים, שיחה אישית עם אנשים מ-3 ימים לפחות בבקשה להחליף ראש בראש (כלומר- 18 אנשים!). 


ג. במידה ולא ניתן היה למצוא מחליף, יש לקבל אישור למסירת התורנות (כלומר הסטאז'ר הנעדר יבצע פחות מ-4 תורנויות חובה באותו החודש). אישור למסירה יש לקבל מהסטאז'רית האחראים שמבקשת את אישורו של אחראי הסטאז'רים – ד"ר גיא טופז.


ד. במידה וכל האפשרויות המופיעות לעיל לא מתאפשרות - תורן הרדמה וטיפול נמרץ/תורן אורתופדי (באם הראשון לא קיים באותו היום), יחליף את התורן שנעדר. במידה ואין תורן הרדמה וטיפול נמרץ באותו יום, תורן אורתופדי יחליף את התורן.


ה. תורן הרדמה וטיפול נמרץ או אורתופדיה שיסרב להחליף תורן במיון הפנימי או בכירורגיה- לא יקבל יותר תורנויות אורתופדיה עד סוף הסטאז', שכן זהו חלק מדרישות התפקיד. 

9. שינה בתורנות

חדרי התורן של התורנים במיון הפנימי, המיון האורתופדי וטיפול נמרץ והרדמה נמצאים בקומה השישית בבניין מחלקות הכירורגיה.

חדר 9 ו-14 מיועדים לתורנים של המיון הפנימי.

חדר 2 מיועד לתורן המיון האורתופדי.

חדר 3 יועד לתורן הרדמה וטיפול נמרץ.


לפני כל תחילת תורנות יש להגיע לחדר ולוודא כי החדר נקי, המיטה מוצעת (לרבות סדין, שמיכה וכרית), וכי השירותים ראויים לשימוש.

בחדרים מקלחת ומזגן. במידה ואין המצב כך, יש לתעד ולשלוח לסטאז'רית האחראית, ובמקביל להתקשר למוקד תפעולי במספר 1888 בבקשה שיגיע צוות ניקיון.


דגשים:

א. על תורני המיון הפנימי ( 3תורנים) להתחלק באופן בו בכל חדר ישנו סטאז'רים ממגדר זהה. 

ב. תורני מיון ילדים ישנים במיטה מתקפלת בחדר הסמינרים של ילדים. 

ג. תורני מחלקה כירורגית ישנים במחלקה בחדר התורן. 


 

10. תורנויות באלקטיב

 • בית חולים מאיר מאפשר לסטאז'רים שלו לבצע את 4 תורנויות החובה שלהם במחלקה בה הם מבצעים את האלקטיב, במידה וזו מחלקה שמאפשרת ביצוע תורנויות מלאות. 

 • במידה והאלקטיב מתבצע באחד מבתי החולים של הכללית- יש להעביר כרטיס כרגיל ולדווח על תאריכי התורנויות בטבלת התורנויות של הסטאז'רים תחת העמודה "אלקטיב" על מנת שהשכר ישולם.

 • במידה והאלקטיב מתבצע בבית חולים שאינו של הכללית - יש לאסוף ממשאבי אנוש טופס שעות ייעודי טרם היציאה לחודש האלקטיב, ולהחתים את מנהל המחלקה עליו בסוף החודש. גם במקרה זה יש לדווח על תאריכי התורנויות בטבלת התורנויות של הסטאז'רים תחת עמודת "אלקטיב". 

 • שימו לב! לא ניתן לבצע תורנויות נוספות באלקטיב שכן בית החולים לא ישלם עליהן!

 • במידה ובאלקטיב אין אפשרות לבצע תורנויות- יש למלא את טופס התורנויות הרגיל, אולם ניתן לבחור בו 4 תאריכים בהם תרצו תורנות, ולרוב תקבלו את התאריכים הללו. לא ניתן לבחור היכן יבוצעו התורנויות (אך כן ניתן לבקש, ותיעשה השתדלות גדולה להתחשב בכך).


11. מילוי טופס בקשת התורנויות

בתחילת כל חודש נשלח טופס בקשת תורנויות עבור החודש הבא. יש למלא את הטופס באופן הבא:


א. שם מלא- לבחור מרשימה.


ב. המחלקה בה תעבדו בחודש התורנויות הרלוונטי. 


ג. הערות כלליות- אם יש יום שאתם רוצים במיוחד, האם תעדיפו תורנות בחמישי + שבת כדי לקבל יום חלופי, האם אתם מעדיפים תורנות במיון כלשהו או במחלקה מסוימת וכו'. זה גם המקום להזכיר דברים שסוכמו בעל פה בעבר בנוגע לתורנויות של אותו חודש. 


ד. בחירת ימים:


לא לשבץ- ניתן לבחור עד 4 ימי לא לשבץ בלבד, ובהם בוודאות לא תשובצו. 

אפשר ורוצה יש לבחור מינימום 5 ימים בהם אתם יכולים או רוצים לעשות תורנות. מתוכם לפחות יום א' אחד, לפחות יום ה' אחד, ולפחות סופ"ש אחד. בבקשה, לא לפתוח רק ימי רביעי.

רוצהיום שבו מעדיפים לעשות תורנות, יותר מאשר אפשר. 


ה. בסבב כירורגיה- חובה לבחור 5 ימים לפחות בהם הכירורגיה בה תשובצו תהיה פעילה (תזכורת: כ"א – פעילה בימים א' ו-ג', כ"ב פעילה בימים ב' ו-ד'. סופי שבוע לסירוגין כפי שיצוין בטופס השיבוצים).


*** שימו לב – אי עמידה בכללים תגרום לכך שתקבלו ימים שלא רציתם, ושאולי לא תקבלו מחלקות שביקשתם ***


למשל: מי שלא מסמן יום ראשון או חמישי- מקבל מיד יום ראשון או חמישי שהוא לא בחר. 


ככל שתפתחו לוח עם יותר ימים, כך יהיה קל יותר לשבץ אתכם במחלקות/מיונים שביקשתם בגלל הגמישות הגדולה שיש בלוח. 


*** לקובץ הסבר למילוי טופס בקשת תורנויות הקליקו כאן.


 

12. דיווח על תורנויות

הסטאז'רית האחראית מדווחת על 4 תורנויות החובה (תורנויות המיון) של כלל הסטאז'רים במהלך כל חודש.  שימו לב שחייבת להיות התאמה בין דיווח תורנויות המיון ובדו"ח השעות של כל אחד.

לפיכך:


א. במהלך החודש יש לוודא שכל תורנויות החובה מוזנות בטבלת האקסל של שיבוצי התורנויות עד סוף כל חודש. שימו לב שבאחריותכם למלא גם את שמכם בטבלה על מנת לקבל שכר על תורנויות שלא נקבעו על ידי סטאז'רית אחראית (לדוגמא תורנויות שנעשו באלקטיבים או בהרדמה-טפנ"צ). 


ב. בסוף כל חודש יש לוודא בדו"ח השעות האלקטרוני שבכל יום שיש בו תורנות מופיעות 2 שורות: אחת עם שעות העבודה, והשניה עם שעות 16:00-34:00 ועם הסימן תמ- תורנות מיון. 


*** לקובץ עם דוגמא לטבלת דיווח תורנויות הקליקו כאן  
13. תורנויות נוספות

ניתן לבצע עד 8 תורנויות.

ניתן לבצע מספר סוגים של תורנויות נוספות בבית החולים, כתלות בעונה ובאישור הנהלת בית החולים בלבד:


א. תורנויות מיון נוספות- בחודשים בהם יש מעט סטאז'רים, ולא ניתן למלא את כל תורנויות החובה של המיון. אלה תורנויות שמשובצות על ידי הסטאז'ר/ית האחראי/ת. 


ב. תורנות במחלקות הפנימיות- תורנויות שנקבעות מול האחראים על הסטאז'רים בכל מחלקה פנימית. לא בכל חודש יש אישור לתורנויות הללו, ויש לוודא לפני קביעת התורנות שאכן יש אישור טרם ביצוע התורנות. תורנויות אלה משולמות על ידי המחלקות כתורנויות מחלקה (4 ימי עבודה או 5 ימי עבודה אם מדובר בתורנות חמישית ואילך). תורנויות אלה לא ממלאים בלוח תורנויות החובה החודשי!


ג. תורנויות א' - תורנויות במחלקות ללא מתמחה נוסף. ישנו מתמחה בבית החולים שאחראי על הסטאז'ר, מגבה אותו ונותן ייעוץ שוטף במהלך כל התורנות. תורנויות אלה משולמות כמו תורנות מיון (5 ימי עבודה או 6 ימי עבודה אם מדובר בתורנות חמישית ואילך),  ועל כן יש לעדכן אותן בטבלת התורנויות על מנת שיוזנו בסוף החודש למערכת. 

שימו לב! לפי פנקס הסטאז' החדש שיצא בחודש אפריל 2020, רשאים לבצע תורנויות מסוג זה, רק מי שנמצא בסטאז' במסלול ישיר לפנימית, ורק בחודשיים האחרונים לתקופת הסטאז'.