כללית און-ליין
ועדת הלסינקי
פנייה ליחידה

יצירת קשר

מור שמואלי - רכזת ועדת הלסינקיטלפון: 03-9258169, דוא"ל: mshmueli@clalit.org.il
סימה משעל - רכזת ועדת הלסינקי למחקרי הנהלה, טלפון: 03-9258205, דוא"ל: smashall@clalit.org.il
כתובת דואר: ועדת הלסינקי המרכז לבריאות הנפש גהה, רח' הלסינקי 1 פתח-תקווה, 491002.

שעות פעילות

ימים שני ורביעי, קבלת קהל ומענה טלפוני בשעות 08:30-16:00.
*רצוי לתאם פגישה מראש באמצעות דוא"ל.

ועדת הלסינקי המוסדית - כרטיס ביקור

הועדה מתכנסת לדיון במחקרים חדשים מדי שלושה חודשים.

מועד הוועדה הבאה: 07/02/2022

הגדרת תפקיד מתוך נוהל משרד הבריאות (נוהל 14- מהדורה 2 התשע"ו):
"ועדת הלסינקי של בית חולים או של מוסד רפואי"- ועדה בלתי תלויה שהרכבה, דרכי מינויה ומניינה החוקי מוגדרים בתקנות. תפקידה להבטיח את זכויותיהם, בטיחותם ורווחתם של המשתתפים המגויסים לניסוי הרפואי, בין היתר, על ידי בחינה ואישור פרוטוקול הניסוי הרפואי וטופס ההסכמה מדעת. כמו כן, תפקידה של הועדה לנהל מעקב שוטף אחר מהלך הניסוי, לרבות השינויים החלים בפרוטוקול ובטופס ההסכמה מדעת, ולפקח על הניסוי הרפואי. ועדת הלסינקי יכולה לפעול במקום תת- ועדת הלסינקי לאישור מחקרים בנתונים ושאלונים. 

רקע:
ועדת הלסינקי במרכז לבריאות הנפש גהה פועלת מכוח ובהתאם לנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם, בהתאם לתקנות בריאות העם - ניסויים רפואיים בבני אדם, התשמ''א, 1980, על תוספותיהן ותיקוניהן 1999, ומיישמת את עקרונות הצהרת הלסינקי וכללי ה- ICH GCP. 


הרכב הועדה:
הועדה מונה 11 חברים ומורכבת מאנשי מקצוע ונציג ציבור, בראשה עומד דר' אמיר קריבוי.
את עבודת הועדה ועדכוני כללי ה- ICH GCP מרכזות סימה משעל ומור שמואלי, רכזות הועדה. 

תחומי פעילות וסמכויות הועדה:
הועדה דנה בכ- 25 הצעות חדשות למחקרים וניסויים קליניים בשנה. המחקרים המוגשים הינם פרי יוזמות של חוקרים מביה"ח ושל חברות חיצוניות. 

• דיון בהצעות מחקר לניסויים קליניים בבני אדם. 

• דיון במחקרים הנערכים בשיתוף עם מכונים כמו  מכון ויצמן. 

• דיון במחקרים הנעשים בשיתוף עם אוניברסיטאות- ת"א ובר אילן. 

• דיון במחקרים רב מרכזיים הנערכים בשיתוף פעולה עם מרכזי בריאות ומחלקות שונות לדוגמא המחלקה הנירולוגית בבי"ח בלינסון.

הקליקו לעיון בנהלי ועדת הלסינקי


רשימת חברי הועדה:     

שם

תפקיד בבית החולים

תפקיד בוועדה

ד"ר אמיר קריבוי

מנהל מחלקה ב'

יו"ר הוועדה

פרופ' אבי ולבסקימנהל יחידת LIASONמ"מ יו"ר הוועדה

פרופ' אברהם ויצמן

מנהל מחלקת מחקר

חבר ועדה

פרופ' אילן קראוזה

מנהל מחלקה פנימית ו' רקאנטי מ"ר רבין, בי"ח בלינסון

חבר ועדה
פרופ' אליס אבישימנהל מחלקה פנימית ג' רקאנטי מ"ר רבין, בי"ח בלינסוןחבר ועדה
ד"ר נחום כץסגן מנהל בית החוליםנציג הנהלה

עו"ד אורית בוצר

עורכת דין

נציגת ציבור

צפריר אקשטיין

מנהל שירותי רוקחות

נציג רוקחות

ד"ר ליאת יצחקי 

פסיכולוגית קלינית, עמיתת מחקר

נציגה מומחית

ד"ר יפעת בריק​

פסיכולוגית אחראית במחלקה ב'

נציגה מומחית​

ד"ר שירי קמחי נשר

סגנית מנהל מחלקה ב'

חברת ועדה

ד"ר נועה ורדי

מנהלת מרפאת גיל הינקות

חברת ועדה

מור שמואלירכזת ועדת הלסינקי​​רכזת ועדה​​