כללית און-ליין
מחקר

ועדת בקרה מוסדית

החל מתאריך 1/2/2018 פועלת במרכז לבריאות הנפש גהה ועדת בקרה פנימית, אשר תפקידה לפקח על המחקרים המתבצעים בבית החולים, כפי שאושרו על ידי ועדת הלסינקי המוסדית. הועדה פועלת על פי הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם, בהתאם לתקנות בריאות העם – ניסויים רפואיים בבני אדם, התשמ''א, 1980, על תוספותיהן ותיקוניהן 1999, הצהרת הלסינקי וכללי ה- ICH GCP. 

הגדרת תפקיד מתוך נוהל בקרה של משרד הבריאות- נוהל מספר 144/01:
גוף בקרה - ועדה פנימית של מוסד רפואי, שהקים מנהל המוסד, לשם הערכת פעילות המחקר הרפואי ושיפור אופן ביצוע המחקר הרפואי באותו המוסד. גוף הבקרה ימנה לפחות שלושה חברים ובהם: נציג בכיר של הנהלת המוסד שהוא בעל מקצוע רפואי או יועץ משפטי-  והוא ישמש כיו"ר, חבר בעל ידע ,הבנה וניסיון בניטור ניסויים קליניים וחבר נוסף לפי החלטת המנהל.

​שם

​תפקיד בבית החולים

​תפקיד בועדה

ד"ר אמיר קריבוי

מנהל מחלקה ב'​

יו"ר הועדה​

​ד"ר אלדר הוכמן

​ראש צוות- מרפאת מבוגרים

​בקר

​גיל ברמוט

אח אחראי- מרפאת מבוגרים​

​בקר


*יו"ר ועדת הבקרה מוזמן לישיבות ועדת הלסינקי המוסדית.