כללית און-ליין
המטופל ומשפחתו

פורסם בראשונה: 11.07.2016

זכויות החולה

זכויותיו וחובותיו של החולה הפסיכיאטרי מעוגנות בחוק זכויות החולה [סעיף 35 (ו) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ''א – 1991] ומיושמות בהקפדה יתרה במוסדנו. מלוא פרטי החוק המאגדים את זכויותיו וחובותיו של החולה הפסיכיאטרי מובאים בפני כל מתאשפז במוסדנו הן בעת קבלתו במיון והן בעת שהותו במחלקות השונות שם תלויים לוחות מודעות ובהם דפי הסבר המכילים את סעיפי החוק השונים. במקביל – עיקרי החוק מובאים בפני כל מטופל על ידי מטפלו האישי בהתאם לנסיבות הנדרשות.


קיימות מס' סוגיות אשר ראוי להדגישן בהקשר הנוכחי:

א. המטרה העיקרית של האשפוז היא קבלת טיפול רפואי, סיעודי, מזון ותרופות בהתאם למצב הרפואי של המטופל ועל פי התנאים וההסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל. 

ב. האשפוז בבית החולים והטיפולים השונים המוצעים לחולה מותנים בהסכמת המטופל לכך, אלא אם כן הובא המטופל לאשפוז בתוקף צו בית משפט, הוראת אשפוז כפויה של פסיכיאטר מחוזי (תוקפה עד 7 ימים; ניתנת להארכה חד-פעמית של עד 7 ימים נוספים בלבד), הוראת מנהל בית חולים פסיכיאטרי (תוקפה עד 48 שעות) או בהוראת ועדה פסיכיאטרית מחוזית. 

בעיקרון -
התוויה לאשפוז כפוי קיימת אך ורק כאשר מכורח מחלת נפש של המאושפז קיימת סכנה ממשית לחולה או לסביבתו.
הועדה הפסיכיאטרית המחוזית דנה בד''כ בהארכות אשפוז של חולים המאושפזים בתוקף הוראת אשפוז של פסיכיאטר מחוזי או מתוקף צו אשפוז.
הועדה היא בראשות משפטן ושותפים בה בנוסף גם שני פסיכיאטרים בכירים אשר אינם שותפים לטיפול בחולה המובא בפניהם. מסמכותה להאריך אשפוז בכפייה עד ל- 6 חודשים.
על כל אשפוז בכפייה ניתן לערער לסמכות המשפטית הגבוהה מהסמכות אשר כפתה את האשפוז. מידע מפורט לגבי הליכי הערעור ניתן לקבל מידי המטפל האישי. כל חולה רשאי להסתייע בסיוע משפטי על פי שיקול דעתו בעת ערעורו על אשפוז בכפייה.

ג.  במקרים קיצוניים תידרש הגבלתו של מאושפז למיטתו. ההתוויה להגבלה אך
ורק כאשר מתרשם הצוות הרפואי מקיום סכנה ממשית ומיידית לחולה או
לסביבתו. הגבלה זו בזמן ונדרש אישורו וחתימתו של רופא פסיכיאטר לכל
הגבלה כשבמקביל - חלה חובת תיעוד סיבות ההגבלה ועיתויה.

​ד. חולה המאושפז בהסכמתו ואשר החליט, מסיבה כלשהי, שברצונו להשתחרר 
מהאשפוז ידווח על כך למנהל המחלקה בה הוא מאושפז. מנהל המחלקה חייב
לשחררו מהאשפוז תוך 48 שעות ממועד הגשת הבקשה אלא אם כן תוצא לגבי
המטופל, בפרק הזמן האמור, הוראת אשפוז כפויה (אך ורק במידה שקיימים 
התנאים שתוארו לכך בסעיף ב' לעיל).

ה. זכותו של חולה המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי לשמור על אמונתו, תרבותו
ומנהגיו. זכותו להחזיק חפצים אישיים במידה סבירה, לקבל ולשלוח דברי דואר,
לפנות לסיוע משפטי, לקבל חוות דעת רפואית נוספת (שאינה בהכרח מצוות 
בית החולים בו הוא מאושפז), לנהל את רכושו בזמן אשפוזו ובמקביל –לממש
את זכויותיו הבסיסיות במדינה דמוקרטית  (להצביע בבחירות, משאלי עם וכו').

במרכז לבריאות הנפש ''גהה'' מטבח כשר ובבית החולים עובד רב מטעם מחלקת הדת של שירותי בריאות כללית.  בית החולים מעודד ומאפשר, במידה וניתן על פי מצבו הקליני של המטופל, לכל מטופל – יהודי, מוסלמי או נוצרי, לשמר את מנהגיו על פי דתו ואמונתו.

לעיון בחוק זכויות החולה הקליקו כאן.

מחפשים מחלקה או מרפאה?

​​​​​הקליקו ​כאן​ לרשימת כל היחידות הרפואיות

יש לכם שאלה?

​​​​צרו איתנו קשר​ ונשמח לסייע ולעזור