כללית און-ליין
מחקר

חדר מחקר

חדר המחקר של בתי החולים המיוחדים ממוקם במרכז לבריאות הנפש גהה, מהווה חלק מרשות המחקר של גהה וכפוף למערך החדשנות של קופת חולים “כללית”.
חדר המחקר אמון על תפעול, תמיכה וקידום המחקר בתחומי בריאות הנפש והשיקום ב"כללית".
חדר המחקר מנגיש מידע לא מזוהה (מותמם) מתוך בסיס הנתונים הנרחב והייחודי של "הכללית" למטרות מחקר מבוסס נתונים לחוקרים/ות מבתי החולים גהה, שלוותה, בית רבקה ובית לוינשטיין,  ומהקהילה במרחבי דן-פ"ת, ת"א ושרון שומרון.
בעזרת צוות חדר המחקר מתאפשר ביצועם של מחקרים בהיקף נרחב, שמתבססים על דאטה של מטופלים/ות לאורך כל הרצף הטיפולי, בבתי החולים ובקהילה.
צוות חדר המחקר אחראי לשליפת הנתונים ולתמיכה אפידמיולוגית וסטטיסטית, במחקרים מבוססי נתונים.
לצורך ביצוע מחקר נתונים, על החוקרים/ות לקבל אישורים מוועדות רגולטוריות: ועדת הלסינקי והוועדה המרחבית לשימוש בנתונים של בתי החולים המיוחדים.
חוקרים/ות מבתי החולים מגישים/ות לוועדות הלסינקי מוסדיות (מלבד בית רבקה, שעולים לוועדת הלסינקי של מרכז רבין), ואילו חוקרים/ות מהקהילה מגישים/ות לוועדות הלסינקי של הקהילה/בי"ח מאיר.  
הוועדה המרחבית לשימוש בנתונים של בתי החולים המיוחדים מנוהלת על ידי ראש רשות המחקר בגהה, ובהשתתפות צוות חדר המחקר. כמו כן, משתתפים/ות בוועדה נציגי/ות רשויות המחקר מבתי החולים: שלוותה, בית רבקה ובית לוינשטיין, ונציגי/ות הקהילה ממחוזות דן-פ"ת, ת"א ושרון שומרון.
הוועדה מתכנסת אחת לחודש, בהתאם לצורך, בפגישת teams.
החוקרים/ות המגישים/ות את המחקר לוועדה לא משתתפים/ות בפגישה.
לצורך הגשת מחקר לוועדה לשימוש בנתונים על החוקר/ת הראשי/ת להגיש למנהל/ת חדר המחקר את הטפסים הבאים:
1. טופס הבקשה המקוון לפי שיוך החוקר/ת הראשי/ת- יש להגישו עד שבועיים לפני מועד ישיבת הוועדה.
2. פרוטוקול המחקר המלא עם ציון מספר גרסה ותאריך גרסה- צריך להיות תואם לזה שיוגש לוועדת הלסינקי.
3. כתב התחייבות להעדר מימון מסחרי.
4. כתב התחייבות לסודיות חתום של כל השותפים/ות למחקר.

לפנייה לחדר המחקר
SpecialResearchRoom@clalit.org.il

לפרטים נוספים בפורטל החוקרים ​הקליקו כאן