כללית און-ליין
ועדת הלסינקי

מועדי דיונים לשנת 2022

ועדת הלסינקי

*לכל סוגי המחקרים

מועד לדיון הועדה

תאריך אחרון להגשת המסמכים
7/224/1
2/518/4
1/818/7
7/1124/10

תת ועדה

*למחקרים בנתונים קיימים
* מחקרי שאלונים - לשיקול יו"ר הועדה

מועד הדיוןתאריך אחרון להגשת המסמכים
5/127/12
2/321/2
6/428/3
1/616/5
6/727/6
7/929/8
7/1228/11

 

לטמפלייט של שער לפרוטוקול מחקר - בהתאם לנוהל המחקרים המעודכן, לחצו כאן