כללית און-ליין
ועדת הלסינקי

יצירת קשר

מור שמואלי - רכזת ועדת הלסינקיטלפון: 03-9258169, דוא"ל: mshmueli@clalit.org.il
סימה משעל - רכזת ועדת הלסינקי למחקרי הנהלה, טלפון: 03-9258205, דוא"ל: smashall@clalit.org.il
כתובת דואר: ועדת הלסינקי המרכז לבריאות הנפש גהה, רח' הלסינקי 1 פתח-תקווה, 491002.

נוהל מחקרים משרד הבריאות יולי 2020

פרק ​הגדרות - הנוהל לניסוי רפואי בבני אדם נוהל מספר 14

פרק 1 - נוהל פעילות ועדת הלסינקי ניסויים רפואיים בבני אדם

פרק 2 - נוהל הסכמה מדעת בניסויים רפואיים בבני אדם

פרק 3 - נוהל הגשת בקשה לניסוי רפואי בבני אדם