כללית און-ליין
ועדת הלסינקי

מועדי דיונים לשנת 2021

מועד לדיון הועדהתאריך אחרון להגשת המסמכים
1/218/1
3/519/4
2/819/6
1/1118/10
תת ועדה
מועד הדיוןתאריך אחרון להגשת המסמכים
17/23/2
17/33/3
14/431/3
19/55/5
16/62/6
14/730/6
18/84/8
15/91/9
13/1029/9
17/113/11
15/121/12