כללית און-ליין
מחלקות מבוגרים
פנייה ליחידה

יצירת קשר

מזכירות: 03-9258210
שעות פעילות ב​מזכירות: א'-ה', 07:30-13:30

​פקס: 03-9258421
תחנת אחות: 03-9258212
טלפון ציבורי: 03-9271100

מידע נוסף

​לצפייה במצגת מידע למטופלים ולמשפחות הקליקו כאן
לצפייה בסרטון אוריינטציה ראשונית למטופל במחלקה בשפה העברית לחצו כאן
לצפייה בסרטון אוריינטציה ראשונית למטופל במחלקה בשפה הערבית לחצו כאן
לצפייה בסרטון אוריינטציה ראשונית למטופל במחלקה בשפה הרוסית לחצו כאן

מיקום

​קומת כניסה

מחלקה א' מבוגרים

מנהל המחלקה: ד"ר שי קונס

מחלקה א' מבוגרים, במרכז לבריאות הנפש גהה, הינה מחלקה פסיכיאטרית סגורה, הכוללת אשפוז מלא ומיועדת למטופלים מעל גיל 18. 

המחלקה הינה מחלקה מעורבת בה מאושפזים נשים וגברים בחדרים נפרדים. המטופלים הינם אלו הסובלים ממשברים נפשיים וזקוקים למסגרת זו שמטרתה אבחון וטיפול במצבים חריפים.


המחלקה חרטה על דגלה לנקוט גישה כוללנית, המותאמת לכל חולה, תוך שימוש בידע ובמיומנויות עכשוויות בשילוב צוות רב מקצועי. צוות המחלקה מאמין במקור ביולוגי מוחי המשפיע על מצבו והתנהגויותיו של המטופל וביחסי גומלין בינם לגורמים סביבתיים שונים. לכן יש מקום להעמיק בבריאות החולה במכלול ההיבטים וכן ב- Well being הכללי שלו. תפיסה זו משלבת בין גישות טיפוליות שונות, תוך התייחסות כוללת לצורכי המטופל ובני משפחתו. צוות המחלקה מורכב מאנשי מקצוע מתחומים שונים. אלה אחראיים על מרכיבי הטיפול התרופתיים, הפסיכולוגיים, הסוציאליים והשיקומיים - לכל אחד מחברי הצוות תפקיד משלים בטיפול בחולה. 

לכל מטופל במחלקה ממונה מנהל טיפול המלווה אותו בתקופת האשפוז והוא האחראי על שילוב הגורמים המטפלים במחלקה ומחוצה לה. דרך אותו מנהל טיפול מתקיים גם קשר רציף עם בני משפחת המטופל והכנת הקרקע, בבוא העת, לקראת שחרורו. במקרים המתאימים הצוות נערך לקראת שיקומו של המטופל במסגרת החדשה.

המחלקה מוגדרת כמחלקה ''סגורה''. המשמעות היא שחולים, הזקוקים לפיקוח, להשגחה הדוקה ולמסגרת מארגנת, יאושפזו במחלקתנו .מטרת האשפוז היא לסייע למטופלים, כמו גם לבני משפחותיהם, להתמודד עם המשבר הנפשי ולהחלים ממנו מהר ככל האפשר. כאשר מצב החולים משתפר אזי תנאי המחלקה, עבורם, הופכים לפתוחים, קרי -  הם נהנים מחופשות, מיכולת לינה בבית וכדומה. 

בשנים האחרונות ממוצע ימי האשפוז במחלקה הפך להיות קטן מ-30 יום. מטרת האשפוז לפיכך, הינה איזון ראשוני ואפשרות לחזור להתגורר בקהילה מהר ככל האפשר ולהמשיך שם את התהליך הטיפולי באמצעות המסגרות השונות שהתפתחו בעקבות הרפורמה הביטוחית והשיקומית במערך בריאות הנפש.
יש לזכור כי המחלקה הסגורה מהווה מסגרת אשפוזית לזמן קצר ככל האפשר למטופל הנמצא במשבר ואינה ערוכה להוות חלופת מגורים או מסגרת אשפוזית ארוכת טווח.
כחלק מפעילות המחלקה מתאשפזים בה על פי החלטת בית משפט מטופלים לצורך הסתכלות משפטית ועריכת חוות דעת המתייחסות להשלכות מצבם הנפשי על עבירות אשר לכאורה היו מעורבים בהם.
צוות המחלקה עושה את מלוא המאמצים לאפשר למאושפזים את מלוא זכויותיהם הרפואיות והמשפטיות במהלך שהותם במחלקה.


הסיעוד במחלקה

בימינו, הסיעוד הפסיכיאטרי מתייחס לאדם כאל מערכת כוללנית, המשלבת בתוכה מרכיבים גופניים, נפשיים וחברתיים שמהווים ישות אחת. התערבות סיעודית בבריאות הנפש מתמקדת במטופל ובעשייה היומיומית, שעיקרה לעזור למטופל לסגל לעצמו התנהגות שתאפשר לו לתפקד בסביבתו המשפחתית והחברתית. בצוות הסיעודי אחים ואחיות מוסמכים, ברובם בוגרי קורס על בסיסי בפסיכיאטריה ובוגרי תארים ראשון ושני בסיעוד. העשייה הסיעודית נשענת על בסיס ידע רחב ומעודכן המיושם בהתנהלות המקצועית. כחלק מכך ניתן לראות קבוצות טיפוליות המועברות על ידי הצוות הסיעודי וכן תמיכה פרטנית.
הסיעוד במחלקה מהווה משאב ידע ותמיכה למטופל ולמשפחתו. הוא מקנה ידע, מודעות ואף כלים עצמיים לניהול הטיפול במחלה, מה שתורם רבות להפחתת הקושי של המטופלים ושל משפחותיהם.
מחלקתנו רואה את הקשר בין המשפחה לבין המטופל כגורם מכריע בטיפול, לכן דלתות המחלקה פתוחות למבקרים, מרבית שעות היום. בכל שעות היממה למשפחה יש אפשרות לפנות לאנשי הצוות בכל שאלה שקשורה לטיפול הן באמצעות פניה טלפונית או בפניה ישירה.

העבודה הסוציאלית במחלקה
בראש ובראשונה העובדת הסוציאלית במחלקה היא מנהלת טיפול האחראית על כלל הטיפול במטופלים מסויימים. מעבר לכך היא מרכזת את ההתערבות המשפחתיות בעת הצורך.
במסגרת זו היא אחראית על מפגשי המשפחות התקופתיים עם הצוות הבכיר של המחלקה. כמו כן היא אמונה על הקשרים מול גורמי השיקום בקהילה, יצירת קשרים עם מוסדות הרווחה הרלוונטיים והעברת המשך הטיפול במטופל לקהילה ומסגרות המגורים מהם מגיעים מטופלים.
במקרים בהם הצוות מוצא לנכון ללוות את המטופל בתהליך שיקומי, היא אחראית על בניית התהליך השיקומי, החל מהכנת המטופל לתהליך, בירור העדפותיו, אבחון יכולותיו והתאמת סל שירותי שיקום, העונה לצרכיו (שיקום בדיור, בתעסוקה וכד') הטיפול. 


הפסיכולוגיה במחלקה

בראש ובראשונה הפסיכולוגית במחלקה היא מנהלת טיפול האחראית על כלל הטיפול במטופלים מסויימים. מעבר לכך כיוון שחלק בלתי נפרד הינו שילוב הטיפול הרפואי והפסיכותרפויטי בטיפול בחולה הפסיכיאטרי. הפסיכולוגית אחראית במחלקה על הפעלת גישות טיפול המתאימות לצרכיו הייחודיים של כל מטופל ומטופל, כדוגמת טיפולים תמיכתיים, קוגניטיביים, התנהגותיים, טיפולים נוספים של הגל השלישי וטיפולים משפחתיים ודינמיים. במקרים המתאימים נעשה שימוש בסוללה של טסטים פסיכולוגים ככלי מסייע להעמקת הבירור האבחנתי ולגיבוש התוכנית הטיפולית.
לצד הטיפול הפרטני מתקיימות גם קבוצות טיפוליות אותן מרכזת הפסיכולוגית האחראית במחלקה. הקבוצות מאפשרות תמיכה ולמידה הדדית, מעודדות אינטראקציות בינאישיות והתמקדות בתחומים שונים, אשר תורמים לתהליך הטיפולי. בנוסף היא אחראית על הדרכת מתמחים בפסיכולוגיה המהווים חלק מצוות המחלקה וסטודנטים לפסיכולוגיה בשלבים שונים של הכשרתם הנוטלים חלק בפעילויות המחלקה.

עבודת הריפוי בעיסוק במחלקה

הריפוי בעיסוק הינו חלק אינטגראלי בטיפול הרב תחומי במחלקה. הוא מתמקד בעיקר בתפקוד המטופל הכולל תחומים רבים כמו: תפקוד קוגניטיבי, סנסומוטורי, רגשי, תעסוקתי, יחסים בין אישיים, יחסי משפחה, פעילות יומיומית ושעות פנאי. הטיפול נעשה באופן פרטני ובקבוצות.
צוות הרפוי בעיסוק עוסק באבחונים קוגניטיביים שונים ובדיקת יכולות תפקודיות במגוון מצבים.
הטיפול הפרטני נעשה במגוון פעילויות כמו: מחשבים, משחקים, דפים קוגניטיביים, ומלאכות יד שונות.
כל הפעילויות מותאמות לרמתו האישית של כל מטופל.
הטיפול הקבוצתי כולל קבוצות מסוגים שונים כמו: קבוצות פסיכו- חינוכיות, תנועה, מיומנויות חברתיות, ויציאה בקבוצה אל מחוץ למחלקה.
הריפוי בעיסוק נועד להיות צעד לכיוון השחרור וההשתלבות בקהילה ולכן הכללים והאווירה בו, דומים לאלה של הקהילה. דגש מושם על הערכת היכולת התפקודית של המטופלים והמטופל מקבל המלצות להפניות למסגרות בקהילה, עם השחרור.


מחקר

המחלקה רואה בביצוע שוטף של מחקר מדעי אמצעי חשוב לשיפור הטיפול בחולים הפסיכיאטרים ובמקביל - לקידום רמת הידע של רופאיה ושל כלל הצוות המטפל בתחום הפסיכיאטריה. כחלק מכך, צוות המחלקה המשולב עוסק בפעילות מחקרית המתייחסת לדוגמה לפסיכו- פרמקולוגיה בתחום הסכיזופרניה, ויסות סנסומוטורי בקרב המטופלים המתאשפזים במחלקה והיבטים סיעודיים רלבנטיים.
מחקרי המחלקה בתחומי המדע הבסיסי והקליני מוצגים בכנסים מדעיים ישראלים ובינלאומיים מובילים. בנוסף, צוות המחלקה מוביל פעילות אקדמית ענפה בארץ ובעולם, לרבות העברת השתלמויות, הרצאות באוניברסיטה, ארגון כנסים, פעילות​ באיגודים מדעיים ומקצועיים וימי עיון לאנשי צוות רפואיים ופרא-רפואיים. המחלקה אף קולטת באופן קבוע סטודנטים לרפואה, לסיעוד, לפסיכולוגיה ולריפוי בעיסוק מהארץ ומחו"ל.


​יצירת קשר

במטרה ליצור קשר עם כל אחד מהמטפלים, ניתן להשאיר הודעה אצל מזכירת המחלקה בשעות העבודה.

הצוות הרפואי

 

 

מנהל המחלקה: ד"ר שי קונס​ 

מ"מ סגן מנהל המחלקה: ד"ר אודי קלטר

אח אחראי: סעד אבו ראס

מ"מ סגן אח אחראי: ריטה נייברג

עובדת סוציאלית: נועה ברזניאק

ריפוי בעיסוק:

אחראית - רחלי שביט
יעל גבלי

 

מזכירה:
מלי חמני, ימי עבודה א'-ה', שעות 07:30-13:30

 

מחפשים מחלקה או מרפאה?

​​​​​הקליקו ​כאן​ לרשימת כל היחידות הרפואיות

יש לכם שאלה?

​​​​צרו איתנו קשר​ ונשמח לסייע ולעזור