המערך האונקולוגי

יצירת קשר

רופא בכיר אחראי: 08-6400768
חדר רופאים:
08-6400672- 08-6403610
תחנת אחיות: טל' 08-6400949, 08-6400407, פקס 08-6383662
מנהל ומזכירת המחלקה:
טל' 08-6403411, 08-6400768, פקס 08-6383768

שעות פעילות

ביקור משפחות: בכל יום בשעות 
7:00 - 8:00 , 12:00 - 20:30. שהיית מלווה אחד בלבד לצד המטופל מותרת בתאום עם האחות האחראית.

מיקום

מיקום: בבניין מחלקות פנימיות, קומה 5. במפה: בניין 22 באזור 2 - סגול

מחלקה אונקולוגית

מנהל המחלקה: פרופ' ניר פלד

מסגרת האשפוז של המערך האונקולוגי

רופאה ואחות במחלקה

צוות המחלקה

  • אחות אחראית:

    גב' יעל דבורי
  • עובדת סוציאלית:

    גב' ליאת זוהר
  • מזכירת המחלקה:

    גב' דגנית אטיאס

​צוות המערך לאונקולוגיה מפנה מטופלים אל המחלקה לאונקולוגיה.
מקצת המאושפזים מופנים לאשפוז על־ידי חדר המיון או מחלקות אחרות בבית החולים.
עם שחרורו של מטופל מהמחלקה מועבר המידע הרפואי על מהלך האשפוז לרופא המטפל במערך האונקולוגי והמטופל מקבל מכתב סיכום האשפוז שאותו הוא מוסר לרופא המשפחה.
מידי בוקר ביקור מתקיים רופאים.
בימי ב' מתקיים "ביקור גדול" עם צוות רופאים מורחב בשעות 12:00-8:15.
מסירת מידע למטופל מתקיימת בימים א'-ה'. ניתן לקבוע פגישה עם הרופא בתיאום מראש עם מזכירת המחלקה (ניתן להשאיר הודעה על דלת המזכירות).