כללית און-ליין
אודותינו

מחלקת הכנסות

צוות המחלקה אחראי למגוון תחומים הרלוונטיים להכנסות בית החולים.

קישור למחלקת כספים

מנהל המחלקה: מר יגאל מדר

B.A. במדיניות ומנהל ציבורי | MHA  בניהול מערכות בריאות

טלפון: 08-6403515, פקס: 08-6403786, פקס למיל: 08-6367906, דוא"ל: madar@clalit.org.il

מזכירה: גב' דריה נעמי הרוש

טלפון: 08-6400883, פקס: 08-6403786, דוא"ל: daryaha@clalit.org.il

תחומי הפעילות במחלקה

 • חיוב וגביית התשלומים לבית החולים מגורמים מוסדיים ומחייבים פרטיים
 • יישום כללי החיוב של מערכת בריאות ביחידות המשנה השונות של בית החולים
 • אחריות על הקשר עם קופות החולים, מעקב אחר הסכמים פרטניים, טיפול בערעורים כספיים וסגירת שנת כספים
 • אחריות כוללת על רישום החולים בבית החולים בהתאמה לכללים של משרד הבריאות ושל שירותי בריאות כללית
 • מעקב אחר דווח תרופות מיוחדות לכל קופה וקופה, ומעקב אחר ההחזרים לבית המרקחת
 • אחריות כוללת על תפעול היזמות העסקית, כולל: הכנת מכרזים, גביית תשלומים מהזכיינים, פיקוח על מחירי המוצרים ופיקוח על התפעול שוטף של העסקים הפועלים בבית החולים
 • אחריות כוללת על תיירות מרפא, הכוללת: הצעת מחירים לתיירי מרפא וגביית תשלומים
 • הכנת דו"חות תקופתיים למחלקות השונות, להנהלת הכללית ולמשרד הבריאות
 • הקמה מנהלתית של שירותים חדשים מחוץ לסל, כולל תעריף וקידוד
 • אחריות תפעולית על יחידות משנה:

  • משרד קבלה ומיונים – קישור
  • מדור גביה מיון ואשפוז – קישור
  • מדור גבייה אמבולטורי -  קישור
  • משרד שחרור יולדות -  קישור.

בעלי תפקיד ופרטי קשר

 רפרנטיות גביה מוסדית

 • גב' לריסה אלמליח

   טלפון: 08-6400137, פקס: 08-6768279, דוא"ל: larisael@clalit.org.il

 • גב' רינת חוזיאס

   טלפון: 08-6400139, פקס: 08-6768284, דוא"ל: rinathoz@clalit.org.il

בקר רפואי: מר אקיף מנחם

טלפון: 08-6244102, פקס: 08-6367908, דוא"ל:  AkivaM@clalit.org.il

אחראית בקרת תרופות מיוחדות: גב' דרורה אביטן

טלפון: 08-6400128, פקס: 08-6403786, דוא"ל:  DroraA@clalit.org.il.