כללית שלי
מידע ושירותים למטופלים ומבקרים

יצירת קשר

טלפון 08-6400442
פקס 08-6768782

קבלת קהל:

​בימים א'-ה':
בשעות 8:15 - 15:30
בימי ו' ובערבי חג:
בשעות 8:15 - 13:30
בשבתות וחגים לא מתבצע הרישום. השחרור מתבצע במשרד הקבלה במיון יולדות ונשים.

מיקום

​בבניין מחלקות נשים, בקומה א' על־יד מחלקת יולדות ב'.
במפה: בניין מס' 51 באזור 5 - כתום

משרד שחרור יולדות

אחראית : גב' לילך ברמי

רישום היילוד ודיווח הזכאות לתשלום מענק לידה מבוצעים במשרד שחרור יולדות

בקיצור

1.

מענק לידה לכיסוי הוצאות האשפוז בגין לידה משולם על־פי חוק ליולדות בעלות אזרחות ישראלית המבוטחת בביטוח הלאומי.

2.

בית החולים מבצע את הדיווח למוסד לביטוח־לאומי על הזכאות למענק הלידה ודמי האשפוז באופן מקוון באמצעות ממשק שבועי, ויולדת אשר עונה להגדרות החוק, איננה נדרשת לפנות בעצמה אל המוסד לביטוח־לאומי.

3.

לבית החולים אין שיקול דעת בעניין זכאות היולדת - הוא מהווה זרוע מבצעת בלבד של המשרדים הממשלתיים וכפוף להנחיותיהם. לפיכך בית החולים אינו יכול לחרוג מנוהלי העבודה שקבעו רשויות אלה.

רישום התינוק

לקבלת הודעת לידה של התינוק ולרישום למענק הלידה עליך לגשת למחרת הלידה למשרד שחרור יולדות הנמצא בקומת מחלקות היולדות:

 • יש להציג תעודות זהות מעודכנות שלך ושל אבי התינוק
 • הקפידו לקבל במשרד שחרור יולדות:
  • הודעת לידה למשרד הפנים
  • אישור לידה למקום עבודה
  • אישור למאבטח ביציאה.

להוכחת הזכאות ולטיפול יעיל ברישום הייילוד ובתשלום מענק הלידה, דורשים משרד הפנים והמוסד לביטוח לאומי עמידה בשני התנאים הבאים:

 • הצגת תעודות הזהות של שני בני הזוג

 • פרטי בן הזוג מופיעים בספח תעודת הזהות של היולדת

אם לא הוצגו מסמכים אלה:

 • בית החולים מדווח על הלידה למוסד לביטוח לאומי, באופן ידני

 • על היולדת לוודא באגף אימהות במוסד לביטוח לאומי כי זכאותה אושרה

 • במקרה שהזכאות אינה מאושרת, מחוייבת היולדת לשלם את דמי האשפוז על־פי תעריפי משרד הבריאות.

יולדת אשר שוחררה בלי שהסדירה הרישום

 • על פי חוק מרשם האוכלוסין, חובה על בית החולים לדווח למשרד הפנים על הלידה תוך 10 ימים מיום הלידה
 • כאשר היולדת משתחררת לביתה ללא ביצוע הרישום מכל סיבה, עליה לחזור לבית החולים להשלמת הרישום תוך פרק זמן של 10 ימים
 • במקרה שהיולדת אינה מגיעה, בית החולים  לא ימשיך לטפל ברישום היילוד, והודעת הלידה תשלח למשרד הפנים עם פרטים חלקיים שבידינו.

 

מידע והנחיות לקראת השחרור
לקראת השחרור מהמחלקה, הצוות הרפואי והסיעודי משלים את הבירור ואת איסוף הנתונים ומסכם את האשפוז.

עם שחרורך מהמחלקה תקבלי מהצוות:

 • מכתב שחרור יולדת ומכתב שחרור תינוק הכוללים פרטים על מהלך האשפוז, המלצות רפואיות והפניה למרפאות מעקב בהתאם לצורך. המכתבים יימסרו  אחרי השעה 13:00
 • פנקס חיסונים לטיפת חלב
 • לפני השחרור, ידריך אותך צוות המחלקה להמשך הטיפול בבית בעצמך ובתינוקך
 • אם נדרש המשך טיפול תרופתי. ניתן לברר עם צוות הסיעודי היכן לקבל את התרופות בקהילה
 • יש להצטייד במושב בטיחות להסעת התינוק ברכב ביום השחרור.

 

בברכת מזל טוב - צוות המחלקה