כללית און-ליין
מידע ושירותים למטופלים ומבקרים

יצירת קשר

טלפון 08-6400442
פקס 08-6768782

קבלת קהל:

​בימים א'-ה':
בשעות 8:15 - 15:30
בימי ו' ובערבי חג:
בשעות 8:15 - 13:30
בשבתות וחגים לא מתבצע הרישום. השחרור מתבצע במשרד הקבלה במיון יולדות ונשים.

מיקום

​בבניין מחלקות נשים, בקומה א' על־יד מחלקת יולדות ב'.
במפה: בניין מס' 51 באזור 5 - כתום

משרד שחרור יולדות

אחראית : גב' לילך ברמי

רישום היילוד ודיווח הזכאות לתשלום מענק לידה מבוצעים במשרד שחרור יולדות

בקיצור

1.

מענק לידה לכיסוי הוצאות האשפוז בגין לידה משולם על־פי חוק ליולדות בעלות אזרחות ישראלית המבוטחת בביטוח הלאומי.

2.

בית החולים מבצע את הדיווח למוסד לביטוח־לאומי על הזכאות למענק הלידה ודמי האשפוז באופן מקוון באמצעות ממשק שבועי, ויולדת אשר עונה להגדרות החוק, איננה נדרשת לפנות בעצמה אל המוסד לביטוח־לאומי.

3.

לבית החולים אין שיקול דעת בעניין זכאות היולדת - הוא מהווה זרוע מבצעת בלבד של המשרדים הממשלתיים וכפוף להנחיותיהם. לפיכך בית החולים אינו יכול לחרוג מנוהלי העבודה שקבעו רשויות אלה.

רישום התינוק

לקבלת הודעת לידה של התינוק ולרישום למענק הלידה עליך לגשת למחרת הלידה למשרד שחרור יולדות הנמצא בקומת מחלקות היולדות.

 • יש להציג תעודות זהות מעודכנות שלך ושל אבי התינוק, כולל ספחים מעודכנים
 • הקפידו לקבל במשרד שחרור יולדות:
  • העתק של הודעת לידה למשרד הפנים
  • אישור לידה
  • ידון (צמיד) המסמן לאחיות את ביצוע הרישום.

 

דרישות משרד הפנים והמוסד לביטוח לאומי

 • להוכחת הזכאות ולטיפול יעיל ברישום הייילוד ובתשלום מענק הלידה, משרד הפנים והמוסד לביטוח לאומי דורשים  עמידה בשני תנאים: הצגת תעודות הזהות של שני בני הזוג, כולל ספחים מעודכנים, ופרטי בן הזוג מופיעים בספח תעודת הזהות של היולדת

 • כאשר מסמכים אלה אינם מוצגים:

  • בית החולים מדווח על הלידה למוסד לביטוח לאומי באופן ידני

  • על היולדת לוודא באגף אימהות במוסד לביטוח לאומי כי זכאותה אושרה

  • במקרה שהזכאות אינה מאושרת, מחוייבת היולדת לשלם את דמי האשפוז על־פי תעריפי משרד הבריאות.

יולדת ששוחררה בלי שהסדירה את הרישום

 • על פי חוק מרשם האוכלוסין, חובה על בית החולים לדווח למשרד הפנים על הלידה תוך 10 ימים מיום הלידה
 • כאשר היולדת משתחררת לביתה ללא ביצוע הרישום מכל סיבה, עליה לחזור לבית החולים להשלמת הרישום תוך פרק זמן של 10 ימים
 • במקרה שהיולדת אינה מגיעה בפרק הזמן האמור, בית החולים  לא ימשיך לטפל ברישום היילוד, והודעת הלידה תשלח למשרד הפנים עם פרטים חלקיים שבידינו.

 

בברכת מזל טוב - צוות המחלקה