כללית שלי
מידע ושירותים למטופלים ומבקרים

טיפול בנפטרים

התהליכים הנדרשים מהפטירה ועד להבאה לקבורה

​פטירה באשפוז ובחדר המיון בבית החולים

  • רישיון קבורה מונפק על־ידי לשכת הבריאות המחוזית בתאום עם משרד הקבלה של בית החולים.

  • עם רישיון הקבורה יש לפנות אל חברה קדישא או לחברות אחרות העוסקות בקבורה, לתאום מועד הלוויה ומיקומה.

  • על־פי הוראות משרד הבריאות, בטרם שחרור הנפטר מחדר נפטרים חלה חובת זיהויו על־ידי בן משפחה, בנוכחות נציג בית החולים.

  • בדרך־כלל מעבירה חברת הקבורה המטפלת את הנפטר אל בית העלמין המיועד.

פטירה מחוץ למרכז הרפואי

  • חדר הנפטרים של בית החולים מיועד לנפטרים שנפטרו בבית החולים. יחד עם זאת, אם הפטירה ארעה מחוץ לבית החולים, ניתן להעביר את הנפטר לחדר הנפטרים עד למועד הלוויה. השירות כרוך בתשלום בעבור כול יום, בכפוף לנהלי משרד הבריאות ועל־פי תעריפי המשרד המתפרסמים מעת לעת.

  • שחרור הנפטר לקבורה ייתבצע על־פי הפרוצדורה לעיל, החלה על פטירה בבית החולים.

הערה: במצבים מסויימים יתבצע שחרור הנפטר רק לאחר קבלת אישור ממשטרת ישראל.
בכל שאלה או בעיה, ניתן לפנות למשרד הקבלה של בית החולים ולמחלקת דת.