כללית שלי
מידע ושירותים למטופלים ומבקרים

טיפול בנפטרים

התהליכים הנדרשים מהפטירה ועד להבאה לקבורה

​פטירה באשפוז ובחדר המיון בבית החולים

רישיון קבורה 

  • כאשר  הפטירה חלה בבית החולים,  רישיון קבורה מונפק במשרד הקבלה בבית החולים 
  • עם רישיון הקבורה - יש לפנות אל חברה קדישא או לחברות אחרות העוסקות בקבורה, לתאום מועד הלוויה ומיקומה.

חדר נפטרים 

חדר הנפטרים בבית החולים מיועד לנפטרים שנפטרו בבית החולים.

שחרור הנפטר לקבורה

  • על־פי הוראות משרד הבריאות, לפני שחרור הנפטר מחדר הנפטרים, חלה חובת זיהויו על-ידי בן משפחה, בנוכחות נציג בית החולים
  • במצבים מסויימים, מתבצע שחרור הנפטר רק לאחר קבלת אישור ממשטרת ישראל.

פטירה מחוץ לבית החולים

העברת הנפטר לחדר הנפטרים בבית החולים

  • אם הפטירה ארעה מחוץ לבית החולים, ניתן להעביר את הנפטר לחדר הנפטרים עד למועד הלוויה
  • השירות כרוך בתשלום בעבור כל יום, בכפוף לנהלי משרד הבריאות ועל-פי תעריפי המשרד המתפרסמים מעת לעת

רישיון קבורה 

במקרה של פטירה מחוץ לבית החולים, הנפקת רשיון הקבורה מבוצעת בלשכת הבריאות המחוזית ולא במשרד הקבלה.

שחרור הנפטר לקבורה

שחרור הנפטר לקבורה מתבצע על-פי הפרוצדורה הרשומה לעיל, החלה על פטירה בבית החולים.

בכל שאלה או בעיה, ניתן לפנות למשרד הקבלה ולמחלקת דת בבית החולים.