כללית און-ליין
המטופל שותף לטיפול בטוח

המלצות למטופל ולמלוויו לטיפול רפואי בטוח

רופא ומטופל

שותפות ומעורבות של המטופל בתהליך הטיפול הרפואי תורמות לקבלת טיפול רפואי מתאים ומייטבי, להשגת תוצאות טובות יותר ולמניעת טעויות:

  • חשוב שהמטופל יהיה שותף פעיל בכל החלטה הנוגעת לטיפול הרפואי, וייקח חלק פעיל בתהליך קבלת ההחלטות הנוגעות לטיפול הרפואי שלו

  • בכל שאלה או חשש בנוגע למצב הרפואי, מתבקש המטופל שלא להסס לשאול ולבקש מידע רפואי. לשם כך ניתן להיעזר בבן משפחה, בחבר או במתורגמן


  • חשוב שהמטופל יידע את הצוות המטפל על בעיות רפואיות מיוחדות כמו אלרגיה לתרופות ויוודא כי כל אנשי המקצוע המעורבים בטיפול מודעים לכל מידע רפואי חשוב


  • חשוב שהמטופל ילמד ויבין את מצבו הרפואי באמצעות פנייה ושאלות לצוות המטפל ובאמצעות  במקורות מידע מהימנים אחרים


  • מומלץ שהמטופל ידע ויבין אלו תרופות הוא נוטל, לשם מה, כיצד נוטלים אותן ומהן תופעות הלוואי שלהן


  • מומלץ לשאת בקביעות רשימה של כל התרופות שנוטלים ומינונם ולידע על כך את הצוות המטפל


  • מומלץ לברר האם הטיפול הרפואי המומלץ הכרחי ומהן החלופות השונות לטיפול זה


  • מומלץ למטופל להקפיד לקבל תשובות של כל הבדיקות שביצע


  • במקרה שהומלץ ניתוח, חשוב שהמטופל יברר מהו התהליך הצפוי, יכיר אותו ויוודא שהרופא המטפל והרופא המנתח מכירים את הניתוח ומסכימים על מהותו 


  • לפני השחרור מבית החולים, מומלץ לשאול את הרופא או את האחות מהן התוכניות להמשך בירור וטיפול.