כללית שלי
הרופאים המומחים שלנו

פרופ' עפר ארז

מנהל מחלקת יולדות ד' ואשפוז יום יולדות בסיכון גבוה

פרטים אישיים