כללית און-ליין
ידיעות ומחקרים בסורוקה

פורסם בראשונה: 31.05.2020

סורוקה ממשיך להוביל במניעת זיהומים נרכשים

נתוני משרד הבריאות על שיעור הזיהומים הנרכשים בבתי החולים לשנת 2019 מראים: סורוקה ממשיך להצטיין ולהוביל עם היקף הזיהומים הנרכשים הנמוך ביותר בבתי החולים הגדולים בישראל.

בקיצור

1.

בשנים האחרונות, משרד הבריאות עוקב אחר שיעור החיידקים עמידים הנרכשים בבתי החולים בישראל.

2.

מזה כמה שנים ברציפות, ממשיך המרכז הרפואי סורוקה להוביל ולהצטיין בפער משמעותי במניעת זיהומים נרכשים, עם שיעור החיידקים העמידים הנרכשים בבית החולים הנמוך בבתי החולים הגדולים בישראל.

3.

בשנת 2019 התוצאה היתה 48 מקרים בלבד של חיידקים עמידים נרכשים לכל 100,000 ימי אשפוז.

 

הדוח השנתי של משרד הבריאות מסכם ממצאים בנושא חיידקי התראה לשנת 2019 - סוגים מסויימים של חיידקים עמידים נרכשים שהמשרד הגדיר לניטור רציף בבתי החולים הכלליים. מדידה זו היא כלי להערכה השוואתית של הצלחת בתי החולים בבלימת התפשטות חיידקים ומניעת תחלואה מחיידקים אלה.

 

הקפדה של הצוותים בסורוקה בתחומים הקשורים להיגיינה אישית והיגיינת ידיים, חיטוי וניקיון מיטביים ביחידת המטופל ובכל בית החולים, בהכנת המזון, במיזוג האוויר, בהכנת תרופות, בשינוע, בבדיקת דגימות מעבדה, בחיטוי המכשור הרפואי ובכל התהליכים שסביב השירות והטיפול הרפואי והסיעודי למטופל, ועד לניטור ומעקב, הפקת לקחים ושיפור תהליכי העבודה, הביאו את סורוקה לשיעור נמוך במקרים נרכשים של חיידקים עמידים ביחס לשיעור הנמצא בבתי חולים הגדולים בישראל.

מניעת זיהומים נרכשים מהווה את אחד האתגרים המורכבים ביותר שעימם מתמודדות מערכות בריאות בארץ ובעולם. זיהומים נרכשים בבתי חולים מגבירים תחלואה, תמותה, עלויות ומשך אשפוז.

היחידה  למניעת זיהומים בסורוקה, בראשותם של פרופ' אברהם בורר ורונית נתיב, מובילה ומקדמת תהליכים בנושא מניעת זיהומים תוך הטמעת נהלים והגברת המודעות בקרב אנשי הצוות בכל בית החולים.  

פרופ' אברהם בורר, מנהל היחידה למניעת זיהומים בסורוקה: "מניעת זיהומים מוצבת כיעד אסטרטגי, תוך התגייסות מערכתית של כל הצוותים בבית החולים. היכולת להגיע להשגים טובים, תלויה בהשקעה הולמת בתשתיות, בציוד ובכח אדם, יחד עם הטמעת הנהלים והגברת המודעות בקרב אנשי צוות. אנו מובילים בסורוקה תהליכים בקרב כלל העובדים כדי לייצר אקלים ארגוני בטיחותי".

ד"ר שלומי קודש, מנהל המרכז הרפואי סורוקה: "מניעת זיהומים היא אחד האתגרים הגדולים במערכות בריאות בארץ ובעולם. למטופלי המרכז הרפואי סורוקה יש סיבה טובה להרגיש בטוח ולבית החולים בהחלט יש על מה להתגאות בתחום מניעת זיהומים. זהו הישג יוצא דופן והוא בעל משמעות אדירה לבטיחות הטיפול שאנו נותנים למטופלינו, ואף להצלת חיים".

מוסיף ד"ר קודש: "התוצאות שלנו ממחישות את העשייה הרבה בסורוקה בתחום מניעת זיהומים, והן משקפות את העשייה של כל עובדי המרכז הרפואי מכל המחלקות ומכל הסקטורים.  יש לי הערכה רבה על המאמץ של כלל עובדי בית החולים ולצוות היחידה למניעת זיהומים על ההובלה המקצועית והמסורה של פעילות היחידה ובשמירה על הישגים לאורך שנים. תוצאה זו מוכיחה פעם נוספת שבסורוקה מרגישים בטוח".