כללית און-ליין
ידיעות ומחקרים בסורוקה

פורסם בראשונה: 21.12.2021

הקרב על הבכורה

מחקר חדש של סורוקה מרכז הרפואי ואוניברסיטת בן גוריון, בדק את הקשר בין סדר לידת תאומים לתחלואה קצרה וארוכת טווח.

בקיצור

1.

התחרות בין תאומים על שאיפת האוויר הראשונה מחוץ לבטן, מוזכרת עוד בספר בראשית, בסיפור לידתם של יעקב ועשו.

2.

טרם לידתם של התאומים קדם מאבק ביניהם ברחם אמם, כפי הנראה על הבכורה.

3.

לבסוף הבן הראשון שנולד הוא עשו, והבן השני שיוצא מבטנה של אמו הוא יעקב "וְיָדוֹ אֹחֶזֶת בַּעֲקֵב עֵשָׂו".

זו עובדה ידועה שהמשוכות שעובר כל אחד מהתאומים בזמן הלידה, שונות. זאת בין היתר עקב הפעולות שנדרשות לחילוץ כל אחד מהעוברים (בשל מנח שונה שלהם ברחם), פער הזמנים בין יציאת העובר השני לראשון וכל מה שמתחולל בפרק הזמן הזה לרבות סיבוכים אפשריים (כמו שמט של חבל הטבור לאחר שהעובר הראשון מפנה מקומו ברחם), ולעתים אף צורך בניתוח קיסרי דחוף לחילוץ התאום השני לאחר יציאת הראשון בלידה רגילה. על כן ביקשו החוקרים לבדוק האם כל אותם מאורעות המתרחשים במהלך הלידה הם בעלי השפעה על בריאות הילודים.

צוות החוקרים הרב מערכתי מהמרכז הרפואי סורוקה ומאוניברסיטת בן גוריון כלל את:  ד"ר עמרי זמשטיין, פרופ' גלי פריאנטה ופרופ' אייל שיינר מהחטיבה למיילדות וגינקולוגיה בסורוקה, ואת ד"ר תמר וינשטוק ומר רוסלן סרג'יאנקו מהמחלקה לבריאות הציבור באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

המחקר נערך בקרב למעלה מחמשת-אלפים וחמש מאות זוגות תאומים שנולדו בבית החולים סורוקה בין השנים 1991 ל-2021. בהשוואת תוצאות מידיות בין התאומים אכן נמצא שיעור גבוה יותר של ניתוחים קיסריים לתאום השני: 55.4% לעומת 52.3%. כמו גם זוהו משקלי לידה נמוכים יותר ב-33 גרם בממוצע,

בקרב התאום השני לעומת הראשון. מספר רב יותר של תאומים שנולדו שניים השתייכו לקטגורית המשקל "קטן לגיל הריון" (דהיינו בעשירון משקל התחתון).

ועל אף שיעור הניתוחים הגבוה יותר ומשקל הלידה הנמוך יותר לתאום השני, לא נמצאו הבדלים מבחינת התוצאות המיילדותיות קצרות הטווח בין התאום השני לראשון. כמו כן לא נמצא הבדל בין הקבוצות מבחינת שיעורי התמותה סביב הלידה.

לצורך הערכת התחלואה ארוכת-הטווח בחנו החוקרים את שיעור האשפוזים של זוגות התאומים (בהשוואה בין התאום השני לעומת הראשון) עד גיל 18 עקב קטגוריות מרכזיות של תחלואה: לבבית, נשימתית נוירולוגית ותחלואה זיהומית. לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בהשוואה בין עובר שני לראשון בכל אחת מהקטגוריות. עם זאת שיעורי האשפוז האבסולוטיים בשתי הקבוצות היו גבוהים ביחס ללידות יחיד, ייתכן בשל שיעורי לידה מוקדמת הגבוהים ממילא בתאומים, והסיבוכים הנלווים לכך. כך למשל, שיעור אשפוזים על רקע נשימתי נע בין 10.5-10.9% בתאומים, וזאת לעומת 9.9% בלידות יחיד. כך גם שיעור האשפוזים על רקע תחלואה זיהומית שנע בין 23.8-24.1% בקרב תאומים, גבוה מהשיעור הנצפה בלידות יחיד העומד על 22%.

פרו"פ אייל שיינר, מנהל מחלקת נשים ויולדות ב'  בסורוקה מרכז רפואי: "מסר ליעקב אבינו, התוצאים ארוכי הטווח של התאום השני לא פחות טובים לעומת הראשון. לא נראה כי סדר הלידה שלעצמו הוא גורם המנבא תחלואה עודפת באי אילו מהתאומים".