כללית שלי
מחלקת פסיכיאטריה

יצירת קשר

טלפון 08-6244306
פקס 08-6245931
דוא"ל somr37@clalit.org.il

שעות ביקור

בימים א'-ה' בשעות:
 8:00 - 13:00 

מיקום

הכניסה סמוכה לבניין יולדות, בקומת קרקע.
במפה: בניין 66 באזור 6 - כחול

היחידה לפסיכיאטריה לגיל הרך - במסגרת היחידה לפסיכיאטריה לילדים ונוער

מנהל היחידה: ד"ר גל מאירי

צוות היחידה לגיל הרך של במחלקה לפסיכיאטריה, מעניק שירותי אבחון, יעוץ, טיפול ומעקב לילדים שגילם שש שנים או פחות.

רופא וילדה במרפאה
 • בכל מגוון הפסיכופתולוגיות
 • בבעיות אינטראקציה בין ההורה לתינוק
 • בהפרעות רגשיות ופסיכיאטריות .

צוות היחידה

 • הפגיה
 • מחלקת תינוקות
 • המכון להתפתחות הילד 
 • יחידות לטיפול במבוגרים שבהן מטופלים ההורים.

היחידה אחראית לשלוחה לווינית ועוסקת גם בליווי גנים לילדים אוטיסטים בבאר-שבע.

 • הפנייה ליחידה נעשות דרך הרופא המטפל בקהילה או דרך גורמים מטפלים בבית החולים.
 • השירות מיועד לחברי כל קופות החולים
 • הפנייה נעשיית באמצעות מכתב רופא מטפל בקהילה
 • את התורים יש לתאם מראש

 • יש להמציא טופס התחייבות של הקופה המבטחת

 • לטיפול בקטין נדרשת הסכמה בחתימה של שני ההורים.