כללית שלי
מרכז סבן לרפואת ילדים

עבודה סוציאלית במכון להתפתחות הילד

עובדת סוציאלית: הגר בינון-צ'אקי, טלפון 08-6403720 (מזכירות המכון), פקס 08-6245940.

עובדת סוציאלית במחלקה

המכון להתפתחות הילד

תחום העבודה הסוציאלית במסגרת הצוות הרב מקצועי של המכון להתפתחות הילד מופקד על ההיבטים הרגשיים והחברתיים בתהליך ההערכה ובתוכנית השיקום הכוללנית של הילד ומשפחתו.
התפיסה המאפיינת את העבודה הסוציאלית במכון הינה תפיסה מערכתית, הרואה את הילד בהתייחס למערכות הסובבות אותו - הוריו, משפחתו הגרעינית והמורחבת והקהילה שבתוכה הוא חי.
מטרת השירות לעבודה סוציאלית בתחום המכון לסייע למשפחות בהתמודדות עם מצבו של ילדם והשלכותיו הרגשיות, החברתיות והמעשיות.
השירות הסוציאלי נועד לקדם התמודדות והסתגלות יעילה ובריאה ככל האפשר של כלל בני המשפחה, תוך שימור זכיותיהם.
השירות פועל בתאום ובשיתוף פעולה הדוק עם השירותים הסוציאליים בבתי חולים, במחלקות לשירותים חברתיים, ברשויות מקומיות ועם מכלול הגורמים הרלוונטיים בקהילה והשתתפות בפורומים (פורום אוטיזם בעיריית ב"ש, פורום משפחות מיוחדות ועוד) ובניית קשרי עבודה עם גורמי טיפול בקהילה במטרה ליצור נגישות ורצף שירותים.


טיפול פרטני

 • תכניות טיפול ישיר בילד ובמשפחתופגישות עם הורים

 • טיפול הורה-ילד

 • טיפול משולב עם איש צוות נוסף

 • הטיפול הינו טיפול רגיש תרבות, המתייחס גם לערכים האתניים, הדתיים והתרבותיים של הילד ומשפחתו

 • ליווי המשפחה להשמה

 • תיאום בין הגורמים המטפלים בילד ובמשפחה

 • סיוע במיצוי זכויות.

טיפול קבוצתי

 • לאורך השנה מתקיימות קבוצות הוריםהקבוצות מיועדות להורים אשר ילדיהם מטופלים במכון, ונמצאים מתאימים לקבוצה.

 • מטרת העבודה הקבוצתית היא הקניית ידע ומיומנויות להתמודדות הורים עם ילד מאובחן, ובניית שייכות ותמיכה

 • הקבוצות מתקיימות אחת לשבוע לפרק זמן ידוע מראש, בשעות הבוקר.

פעילות אקדמית

 • הדרכת סטודנטים לעבודה סוציאלית

 • מחקר

 • הוראה אקדמית

 • השתתפות בכנסים.

ספרים מומלצים

- הולדתה של אם – השפעת הלידה על האישה / דניאל סטרן , הוצאת מודן, 2000.
- תומי אין כמוני /  בלהה טל הוצאת ספרי צמרת,  2014
- קפיצי ופצפוץ – סיפור על אח מיוחד / יפעת שוסטר וקטיה לויצקי הוצאה עצמית, 2014
- הנע כדי לתקשר : 300 משחקים ופעילויות עבור הילד שלכם עם אוטיזם / סימון גריפין  הוצאת אח, 2014
- דמעות ורודות / חנה גולדברג בהוצאת הקיבוץ המאוחד 2010.