כללית שלי
מרכז סבן לרפואת ילדים

פסיכולוגיה התפתחותחת במכון להתפתחות הילד

המכון להתפתחות הילד
פסיכולוגית אחראית: הגב' אדיבה חורב.
צוות: מורן כהן-אילוז, דר' טלי פרביאש, דר' יעל זילברמן-חיון, קטי ויגדר
טלפון: 6403720

פקס: 08-6245940

בצוות חמש פסיכולוגיות התפתחותיות המתמחות באבחון, בטיפול ובייעוץ בילדים בגיל הרך ובעלות ידע רחב על הפרעות התפתחותיות ועל בעיות אופייניות במהלך ההתפתחות הנורמטיבית.

השירות הפסיכולוגי במכון נותן מענה בשני תחומים: הערכה וטיפול

אבחון והערכה

 • להערכה פסיכולוגית מופנים ילדים המציגים עיכוב התפתחותי או קשיים תפקודיים ו/או רגשיים במסגרת הגן או הבית
 • מטרת ההערכה הפסיכולוגית היא לתת תמונה התפתחותית רחבה על הילד ולבדוק את תפקודו במגוון תחומים (כגון: קוגניציה, שפה, תקשורת, מוטוריקה, התנהגותי-רגשי)
 • האבחון מאפשר לקבוע את רמת התפקוד של הילד יחסית לילדים אחרים בני גילו, ולאתר את תחומי החוזק שלו ואת התחומים בהם הוא זקוק לסיוע
 • בתהליך ההערכה נאסף מידע רב ככל האפשר על הילד, באמצעות תצפיות, ראיונות ושימוש בכלי אבחון סטנדרטיים המותאמים לגיל הילד ולמצבו ההתפתחותי
 • בסופו של תהליך ההערכה ניתנות המלצות להתערבויות טיפוליות במסגרת המכון או הקהילה והמלצות הנוגעות למסגרות החינוכיות.

טיפול

 • במסגרת המכון מוצעות מספר התערבויות טיפוליות:
  • הדרכת הורים
  • טיפולים דיאדיים (הורה-ילד)
  • טיפולים פרטניים וטיפולים קבוצתיים (להורים או לילדים)
 • הטיפולים המוצעים מותאמים לצרכי הילד, ההורים והמשפחה
 • כפסיכולוגים התפתחותיים, אנו רואים בהורים חלק אינטגרלי ומשמעותי בטיפול בילד ועל כן ההורה הוא שותף פעיל במהלך הטיפול
 • הטיפולים נעשים סביב מגוון נושאים המאפיינים את הגיל הרך.

קשרים עם גורמים מחוץ למכון

 • צוות פסיכולוגיה במכון נמצא בקשר עם גורמים רבים בקהילה ובבית החולים המטפלים אף הם בילד ובמשפחתו
 • גורמים כגון: היחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך, השירות הפסיכולוגי חינוכי, מחלקת החינוך וגורמי רווחה.