כללית און-ליין
חטיבה פנימית
פנייה ליחידה

יצירת קשר

טלפון מזכירות: 08-6403431
פקס: 08-6768775
מחלקה: 08-6403355, 08-6403580
דוא"ל: somh74@clalit.org.il

שעות ביקור

ביקור משפחות:
בכל יום בשעות
7:00 - 9:00, 13:00 - 20:00
מסירת מידע למטופל:
בימים א'-ה' בשעות 14:30 - 15:30
בהתאם לפניות הרופאים.

מיקום

בבניין אשפוז פנימי, בקומה 5, מול מחלקה פנימית ד'. במפה: בניין 22 באזור 2 - סגול​

מחלקה פנימית ו'

מנהל המחלקה: פרופ' לאוניד ברסקי

צוות מחלקה פנימית ו' מטפל במאושפזים מבוגרים הדורשים בירור, אבחון וטיפול בכל המגוון הרחב של המחלות הפנימיות.

צוות המחלקה

פעילות אקדמית

מחלקה פנימית ו' מוכרת להתמחות בתחום הרפואה הפנימית.
במשך כל השנה עוסק צוות המחלקה בהוראה לסטודנטים לרפואה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב בשנים ד' ו־ו' , לסטודנטים לרפואה מהתכנית לרפואה בינלאומית בשיתוף אוניברסיטת קולומביה, לסטודנטים מהונגריה, מרומניה, ממדינות ברית המועצות לשעבר ועוד.
עיקר ההוראה במחלקה הוא בתחום הרפואה הפנימית בשנים הקליניות והפרה קליניות.
במחלקה אף שוהים סטאז'רים ומתלמדים בה גם סטודנטים לרפואה משנים מתקדמות בתקופת הבחירה (אלקטיב) הנמשכת כחודש ימים.
במחלקה פנימית ו' מתקיים גם אימון קליני מתקדם לסטודנטים לסיעוד בשנה ב' והיא משמשת אף שדה קליני לסטודנטים בכל השנים בבית הספר לסיעוד על שם רקאנטי באוניברסיטת בן גוריון.

מחקר

רופאי מחלקה פנימית ו' עוסקים במחקר קליני ברפואה פנימית ובמחקר על אתיקה רפואית.