כללית און-ליין
מערך עיניים

טופסי הסכמה לקראת פעולה כירורגית וטיפולי עיניים

סעיף 13 בחוק זכויות החולה התשנ"ו - 1996, קובע שמתן הסכמה מדעת לקבלת טיפול רפואי היא זכותו של כל מטופל לקבל החלטה חופשית על הטיפול הרפואי שיקבל.

בקיצור

1.

על פי החוק, ישנן פעולות המצריכות קבלה של הסכמה מדעת בכתב - בחתימה על טופס הסכמה מדעת.

2.

המטופל מביע את הסכמתו מדעת, לאחר שקיבל מידע רפואי רלוונטי הכולל את סוג הפעולה, את מטרתה ואת הסיבוכים אפשריים,

3.

להלן טפסי ההסכמה לניתוחים ולטיפולי עיניים המבוצעים במערך העיניים בסורוקה. ניתן לעיין בהם לפני ביצוע הפעולה.