כללית שלי
אקדמיה ומחקר

קורס בנושא השימוש באולטרה-סאונד ממוקד מטרה

בקיצור

1.

האוניברסיטאי סורוקה, יקיים קורס בנושא השימוש באולטרה-סאונד בחולה הלא יציב, בחודשים מאי - יוני 2019,

2.

הקורס מיועד לרופאים במגוון התמחויות, כגון: טיפול-נמרץ, רפואה דחופה, הרדמה, ילדים ורפואה פנימית

3.

בקורס, הכולל חמישה מפגשים, יושם דגש על אבחון ועל טיפול במגוון מצבים קליניים על יד מיטת החולה הלא יציב, ויתבצע תרגול מעשי נרחב בביצוע הבדיקה וביישום ממצאיה.

 

 קורס US מאי 2019

 

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה