כללית און-ליין
היחידה לניהול מחקרים וועדת הלסינקי

ישיבות הוועדה בשנים קודמות

מועדי ישיבות של ועדת הלסינקי ורשימות של חברי הוועדה שהשתתפו בשנים קודמות

ישיבות של ועדת הלסינקי המוסדית בשנת 2020

חודש​תאריך
הישיבה​
תאריך אחרון להגשת המחקרחברי הוועדה שהשתתפו בדיון*
ינואר​2/1/2018/12/19​

ינואר
2020

פברואר​6/2/2022/1/20​

פברואר 2020

מרץ​5/3/20​19/2/20 ​

1. מרץ
2020

2. ועדה אד-הוק - 26.3

אפריל​2/4/20​18/3/20​

1. אפריל
2020

2. ועדה אד-הוק - 20.4

מאי​7/5/20​22/4/20​מאי 2020
יוני​4/6/20​20/5/20​יוני 2020
יולי​2/7/20​17/6/20​יולי 2020
אוגוסט​6/8/20​22/7/20​אוגוסט 2020
ספטמבר3/9/20​19/8/20​

ספטמבר 2020

אוקטובר​1/10/20​16/9/20

אוקטובר 2020

נובמבר​5/11/20​21/10/20​נובמבר 2020
דצמבר​3/12/20​18/11/20 דצמבר 2020
*במחקרים שבהם חבר ועדה הוא חוקר במחקר או שיש לו זיקה לחוקר במחקר,
יש לפנות לרכזת הוועדה לקבלת רשימת חברי ועדה שהשתתפו בדיון.
​ ​

ישיבות של ועדת הלסינקי המוסדית בשנת 2019

חודש​תאריך
הישיבה​
תאריך אחרון להגשת המחקרחברי הוועדה שהשתתפו בדיון*
ינואר​3/1/1919/12/18​

ינואר
2019

פברואר​7/2/1923/1/19​

פברואר 2019

מרץ​7/3/19​20/2/19 ​

מרץ
2019

אפריל​4/4/19​20/3/19​

מאי​2/5/19​17/4/19​

מאי
201
9

יוני​6/6/19​22/5/19​

יולי​4/7/19​19/6/19​

יולי
2019

אוגוסט​1/8/19​17/7/19​

אוגוסט 2019

ספטמבר5/9/19​21/8/19​

ספטמבר 2019

אוקטובר​26/9/19​11/9/19

 

אוקטובר 2019​​​

נובמבר​3/11/19​20/10/19​

נובמבר 2019​

דצמבר​5/12/19​20/11/19

דצמבר 2019​

*במחקרים שבהם חבר ועדה הוא חוקר במחקר או שיש לו זיקה לחוקר במחקר,
יש לפנות לרכזת הוועדה לקבלת רשימת חברי ועדה שהשתתפו בדיון.
​ ​

חודש​תאריך
הישיבה​
תאריך אחרון להגשת המחקרחברי הוועדה שהשתתפו בדיון*
ינואר​4/1/1821/12/17​ינואר 2018
פברואר​1/2/1818/1/18​פברואר 2018
מרץ​1/3/18​22/2/18 ​מרץ 2018
אפריל​5/4/18​22/3/18​אפריל 2018
מאי​3/5/18​19/4/18​מאי 2018
יוני​7/6/18​24/5/18​יוני 2018
יולי​5/7/18​21/6/18​יולי 2018
אוגוסט​2/8/18​19/7/18​

אוגוסט 2018​

ספטמבר6/9/18​23/8/18​ספטמבר 2018
אוקטובר​4/10/18​20/9/18אוקטובר 2018​​
נובמבר​1/11/18​18/10/18​נובמבר 2018​
דצמבר​6/12/18​22/11/18דצמבר 2018
*במחקרים שבהם חבר ועדה הוא חוקר במחקר או שיש לו זיקה לחוקר במחקר,
יש לפנות לרכזת הוועדה לקבלת רשימת חברי ועדה שהשתתפו בדיון.
​ ​ ​

 

חודש​תאריך
הישיבה​
תאריך אחרון להגשת המחקרחברי הוועדה שהשתתפו בדיון*
ינואר​5/1/1722/12/16​ינואר 2017​
פברואר​2/2/1719/1/17​פברואר 2017
מרץ​2/3/17​16/2/17 ​מרץ 2017​
אפריל​28/3/17​14/3/17​אפריל 2017​
מאי​4/5/17​20/4/17​מאי 2017​
יוני​1/6/17​18/5/17​יוני 2017​​
יולי​6/7/17​22/6/17​יולי 2017
אוגוסט​3/8/17​20/7/17​

אוגוסט 2017

ספטמבר7/9/17​24/8/17​

ספטמבר 2017​​

אוקטובר​5/10/17​21/9/17אוקטובר 2017​​​​
נובמבר​2/11/17​19/10/17​נובמבר 2017​​​
דצמבר​7/12/17​23/11/17דצמבר 2017​​​
*במחקרים שבהם חבר ועדה הוא חוקר במחקר או שיש לו זיקה לחוקר במחקר,
יש לפנות לרכזת הוועדה לקבלת רשימת חברי ועדה שהשתתפו בדיון.
​ ​ ​
חודש​תאריך
הישיבה​
תאריך אחרון להגשת המחקרחברי הוועדה שהשתתפו בדיון*
ינואר​7/1/1624/12/15​ינואר 2016
פברואר​4/2/1621/1/16​פברואר 2016​
מרץ​3/3/16​18/2/16 ​מרץ 2016​
אפריל​7/4/16​24/3/16​אפריל 2016​
מאי​5/5/16​21/4/16​מאי 2016
יוני​2/6/16​19/5/16​יוני 2016​​
יולי​7/7/16​23/6/16​יולי 2016​
אוגוסט​4/8/16​21/7/16​אוגוסט 2016​
ספטמבר1/9/16​18/8/16​ספט' 2016​​
אוקטובר​6/10/16​22/9/16אוק' 2016​​
נובמבר​3/11/16​20/10/16​נוב' 2016
דצמבר​1/12/16​17/11/16דצמבר 2016​
*במחקרים שבהם חבר ועדה הוא חוקר במחקר או שיש לו זיקה לחוקר במחקר,
יש לפנות לרכזת הוועדה לקבלת רשימת חברי ועדה שהשתתפו בדיון.
​ ​ ​

 ​