אודותינו

יצירת קשר

טלפון:
08-6400993, 08-6403472
פקס:
08-6382119

שעות פעילות

קבלת קהל:
בימים א'-ה' בשעות 8:00 - 14:30
מענה בטלפון:
בימים א'-ה' בשעות 10:00 - 12:30
בערבי חג:
אין קבלת קהל ומענה בטלפון
בתשעה באב:
קבלת קהל ומענה בטלפון בשעות 8:00 - 12:00.

מיקום

​בבניין השירותים הרפואיים, בקומת מרתף 1-. במפה: בניין 21 באזור 2 - סגול

הנהלה אדמיניסטרטיבית - מחלקת רשומות ומידע רפואי

מנהלת המחלקה: גב' טובה טובול

טיפול בתיקים רפואיים של מטופלים שהיו באשפוז

צוות המחלקה

 • מנהלת המחלקה:

  גב' טובה טובול
 • סגנית מנהלת:

  גב' כוכי יצחק
 • ראש צוות:

  גב' דור מצלאוי
 • מזכירת התיעוד הרפואי:

  גב' שירן אמסלםגב' הדר עטוןגב' שרית שם טובגב' שירן נעמן

צוות המחלקה עוסק בתיעוד, באחסון וביצירת העתקים של תיקים רפואיים של מטופלים שהיו באשפוז. הצוות מקבל קהל ופניות בטלפון ובכתב, מסביר על הנוהל לקבלת חומר רפואי ונותן מענה לבקשות השונות ומעניק שירות לכ־700 פונים בחודש. הצוות עומד לרשות גורמי פנים בסורוקה וגורמי חוץ שונים: רופאי הקהילה, מרפאות, בתי חולים אחרים, בתי משפט, משטרה, מצ''ח, עורכי דין, חברות חקירות, חברות ביטוח, פקיד סעד, הורים לקטינים, בתי ספר, מטופלים באופן פרטי, בני משפחה של חולים ועוד.

שמירת תיקים רפואיים

בהתאם לחוק נשמרים התיקים בארכיון במשך 25 שנה מתום הטיפול האחרון, במשך 7 שנים לאחר הטיפול בחדר המיון ובמשך 7 שנים לאחר פטירה.

נוהל קבלת חומר רפואי

לקבלת מידע רפואי ממחלקת הרשומות הרפואיות לצורך המשך הטיפול הרפואי (כגון סיכום מחלה או תוצאות של בדיקות שנערכו במסגרת אשפוז או בביקור במיון) יש לפנות לרופא המטפל בקהילה. קבלת מידע רפואי שהוזמן על ידי הרופא המטפל אינה כרוכה בתשלום.
בהתאם להוראת חוק זכויות החולה התיקים רפואיים או העתקיהם הנם חסויים ונמסרים רק למטופלים עצמם, למיופי כוחם או לגורמים המורשים על פי החוק.

מסירת מידע למטופל

הוצאת חומר על ידי המטופל באופן עצמאי לצורך המשך הטיפול הרפואי ולא באמצעות הרופא המטפל בקהילה כרוכה בתשלום.
מטופל המעוניין לקבל תיעוד שלא לצורך המשך הטיפול הרפואי יפנה למחלקת הרשומות הרפואיות באופן עצמאי.

מסירת מידע למיופה כוח

כאשר המטופל אינו יכול להגיע בעצמו למשרד הרשומות הרפואיות, עליו לפנות באמצעות מיופה כוח. מיופה הכוח יקבל טופס ויתור סודיות עליו יחתום המטופל ולאחר קבלת הטופס החתום במשרד הרשומות הרפואיות, יהיה רשאי מיופה הכוח לקבל את המידע הרפואי המבוקש.
קבלת החומר כרוכה בתשלום.
ניתן להוריד טופס ויתור סודיות ולמלאו לפי ההוראות בגוף הטופס. להורדת הטופס

מסירת מידע מהרשומה הרפואית לחיילים

 • החייל מתבקש להגיע למשרד הרשומות הרפואיות בשעות קבלת קהל, 
  ובהצגת תעודת חוגר הוא מקבל את החומר ללא תשלום
 • במקרה שאין באפשרותו להגיע, על החייל לשלוח בקשה בכתב לקבלת העתק של הרשומה - לפקס 08-6382119.
  על הבקשה לכלול:
  • שם מלא ומספר זהות
  • תאריך הביקור בבית החולים, במיון, במרפאה או באשפוז
  • כתובת למשלוח המסמך בדואר רשום
  • חתימה על הבקשה
  • יש לצרף צילום ברור של תעודת החוגר
 • יש לוודא שהפקס התקבל במחלקת הרשומות הרפואיות –
  בטלפונים 08-6400993, 08-6403472, בימים א' – ה', בשעות 10:00 – 12:30.

מסירת מידע רפואי על מטופל שנפטר בבית החולים

המידע על מטופל שנפטר הוא חסוי. על־פי החוק, רק היורשים החוקיים הרשומים בצו הירושה מורשים לקבל מידע רפואי על אודות הנפטר. לקבלת מידע רפואי יש להמציא טופס צו ירושה שלקבלתו יש לפנות לרבנות או לעורך דין.

תעריפים לקבלת העתק מהרשומה הרפואית (עודכן באפריל 2017)

מבוטחי כללית

 • עד 10 עמודים ראשונים –101 ₪
 • כל שני עמודים נוספים – 1 ₪

מבוטחים בקופות אחרות

 • עד 10 עמודים ראשונים – 103 ₪
 • כל שני עמודים נוספים – 1 ₪

תיירים

 • עד 10 עמודים ראשונים – 152 ₪
 • כל שני עמודים נוספים – 2 ₪

העתקת סרט וידיאו, צנתור, אקו, CD

 • מבוטחי כללית – 50 ₪
 • מבוטחים אחרים – 66 ₪
 • תיירים – 153 ₪.