כללית און-ליין
מידע למטופל ולמבקר

טלפונים חיוניים

 • מרכזיית בית חולים - טלפון: 04-8250211 | פקס:   04-8242414
 • חדר מיון כללי - 04-8250655
 • חדר מיון ילדים - 04-8250240
 • חדר מיון נשים - 04-8250337
 • חדר מיון יולדות - 04-8250252
 • משרד קבלה, איתור מאושפז - 04-8250350
 • מרכז מידע בשעת חירום - 1255142
 • פקס שעת חירום לכבדי  שמיעה - 04-8250778
 • פלאפון לשליחת הודעות בלבד בחירום לכבדי שמיעה - 050-4065517
 • פניות הציבור - טלפון: 04-8250251 | פקס:  04-8250755
  דוא"ל: hava_goldenberg@clalit.org.il
 • שירות סוציאלי, הממונה על זכויות החולה - 04-8250311
 • זימון תורים למרפאות ולמכונים -04-9932777
 • זימון תורים לניתוחים - טלפון: 04-8250020 |  פקס: 04-8250068
   דוא"ל: CarmelService@clalit.org.il
 • רשומות רפואיות [קבלת העתק מסמכים רפואיים] - 04-8250763
 • גביה ותשלומים - 04-8250482