כללית און-ליין
מחלקות ומרפאות
פנייה ליחידה

יצירת קשר

בירור ותשלום חובות מיון
פקס: 04-8250864
מענה טלפוני :
ימים א'-ה' בשעות 08:30-12:30
טלפו: 04-8250482

הנהלת חשבונות ספקים
מייל: ranp@clalit.org.il
פקס: 04-8250521
מענה טלפוני:
ימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00
טלפון: 04-8250598

מיקום

בניין הנהלה, קומה 2.​

כספים – גביה והנהלת חשבונות

מנהל הכספים: מר יותם פוגל , רו"ח

כספים – גביה והנהלת חשבונות

מערך הכספים

  • הצוות:

    חשבת: רו"ח שגית ארזימנהלת הכנסות וגביה: גב' רחל פינטומנהלת כלכלה ומידע: גב' עדי קריסי לבקוביץ
  • מחלקת הנהלת חשבונות: אחראית על רישום ותיעוד כל הפעולות הפיננסיות של בית החולים, כולל תשלומים לספקים, החזרים, בקרה ומעקב על הוצאות והכנסות, והכנת דוחות חודשיים.
  • מחלקת הכנסות: אחראית על מתן הנחיות ובקרה על דיווחי הפעילות המתבצעות בבית החולים, הפקת חשבונות שוטפים לגורמים שונים בהתאם לכללי החיוב, גבייה וטיפול בחובות.
  • יחידת תקציב כלכלה ומידע: אחראית על בניית תקציב בית החולים, מעקב ובקרה של ביצועים מול תקציבים, תמחור פעולות וייעוץ כלכלי, הפקת דוחות, סיוע ועזרה למחלקות ולהנהלה בהפקה וניתוח של נתוני פעילות, עלויות וליווי מחלקות בתהליך ניהול עצמי מחלקתי (נע"מ).