כל הדפים

 

 

 כל המסמכים

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 דפי לובי

 

 

​​

 

 

באנר לאתר - 960_2652424504/07/2017 10:22:50STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/תמונות לסליידר/Article0https://hospitals.clalit.co.il04/07/2017 10:22:50Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
באנר לאתר - 720_4162424604/07/2017 10:23:32STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/תמונות לסליידר/Mobile_Article0https://hospitals.clalit.co.il04/07/2017 10:23:32Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
ביקורים6955213/11/2017 07:17:28STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/Icons0https://hospitals.clalit.co.il13/11/2017 07:17:28Falsepng00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
התמצאות6956813/11/2017 07:17:41STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/Icons0https://hospitals.clalit.co.il13/11/2017 07:17:41Falsepng00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
זכויות המטופל6956913/11/2017 07:17:57STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/Icons0https://hospitals.clalit.co.il13/11/2017 07:17:57Falsepng00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
מידע רפואי6957013/11/2017 07:18:12STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/Icons0https://hospitals.clalit.co.il13/11/2017 07:18:12Falsepng00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
צוות רפואי6957113/11/2017 07:18:25STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/Icons0https://hospitals.clalit.co.il13/11/2017 07:18:25Falsepng00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
שירותים בבתי חולים6957213/11/2017 07:18:34STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/Icons0https://hospitals.clalit.co.il13/11/2017 07:18:34Falsepng00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
סטריפ 9607758309/07/2017 05:51:00STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/תמונות לסליידר/Article0https://hospitals.clalit.co.il09/07/2017 05:51:00Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
סטריפ 7207758409/07/2017 05:51:23STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/תמונות לסליידר/Mobile_Article0https://hospitals.clalit.co.il09/07/2017 05:51:23Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

​​​​​​​​