כל הדפים

 

 

 כל המסמכים

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 דפי לובי

 

 

​​

 

 

סטז' והתמחות 15759014/11/2016 11:23:14STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/ac-se/PublishingImages/Listhttps://hospitals.clalit.co.il14/11/2016 11:23:14Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
סטז' והתמחות 15759214/11/2016 11:22:38STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/ac-se/PublishingImages/Articlehttps://hospitals.clalit.co.il14/11/2016 11:22:38Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
סטז' והתמחות 15759314/11/2016 11:23:43STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/ac-se/PublishingImages/Mobie_Listhttps://hospitals.clalit.co.il14/11/2016 11:23:43Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
הלסינקי-2-ניהול-כספים20994103/02/2016 13:37:35STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/ac-se/PublishingImages/Articlehttps://hospitals.clalit.co.il03/02/2016 13:37:35Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
הלסינקי-520994203/05/2016 09:26:10STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/ac-se/PublishingImages/Articlehttps://hospitals.clalit.co.il03/05/2016 09:26:10Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
980x271_banner1318011/06/2018 05:25:26STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/תמונות לסליידר/Article0https://hospitals.clalit.co.il11/06/2018 05:25:26Falsepng00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
980x271_banner1318111/06/2018 05:30:17STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/תמונות לסליידר/Mobile_Article0https://hospitals.clalit.co.il11/06/2018 05:30:17Falsepng00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
באנר לאתר - 960_2652424504/07/2017 10:22:50STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/תמונות לסליידר/Article0https://hospitals.clalit.co.il04/07/2017 10:22:50Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
באנר לאתר - 720_4162424604/07/2017 10:23:32STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/תמונות לסליידר/Mobile_Article0https://hospitals.clalit.co.il04/07/2017 10:23:32Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
מרכז אונקולוגי2791710/07/2018 06:52:22STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/תמונות לזרקור על/Article0https://hospitals.clalit.co.il10/07/2018 06:52:22Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

​​​​​​​​