כל הדפים

 

 

 כל המסמכים

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 דפי לובי

 

 

​​

 

 

IMG-20190319-WA008612729920/03/2019 06:25:18STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/articlehttps://hospitals.clalit.co.il20/03/2019 06:25:18Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
IMG-20190319-WA008612730120/03/2019 06:29:28STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/listhttps://hospitals.clalit.co.il20/03/2019 06:29:28Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
IMG-20190319-WA008612730320/03/2019 06:30:37STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/mobile_articlehttps://hospitals.clalit.co.il20/03/2019 06:30:37Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
IMG-20190319-WA008612730720/03/2019 06:31:25STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/mobile_listhttps://hospitals.clalit.co.il20/03/2019 06:31:25Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
IMG-20190319-WA006422016620/03/2019 07:01:24STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/Pages/2019/safe-snapling-20-3-19https://hospitals.clalit.co.il20/03/2019 07:01:24Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
סטז' והתמחות 15759014/11/2016 11:23:14STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/ac-se/PublishingImages/Listhttps://hospitals.clalit.co.il14/11/2016 11:23:14Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
סטז' והתמחות 15759214/11/2016 11:22:38STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/ac-se/PublishingImages/Articlehttps://hospitals.clalit.co.il14/11/2016 11:22:38Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
סטז' והתמחות 15759314/11/2016 11:23:43STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/ac-se/PublishingImages/Mobie_Listhttps://hospitals.clalit.co.il14/11/2016 11:23:43Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
מצטיינים12730020/03/2019 06:25:57STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/articlehttps://hospitals.clalit.co.il20/03/2019 06:25:57Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
מצטיינים12730220/03/2019 06:29:28STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/listhttps://hospitals.clalit.co.il20/03/2019 06:29:28Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

​​​​​​​​