כל הדפים

 

 

 כל המסמכים

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 דפי לובי

 

 

​​

 

 

רכז בקבוצת הפועל באר שבע/בני שמעון במהלך הבדיקה במרפאת הספורט בסורוקה8912305/09/2018 10:11:12STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/Pages/basketball-players-tested-at-soroka-5-9-18https://hospitals.clalit.co.il05/09/2018 10:11:12Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
DSC_02643695505/09/2018 10:05:19STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/תמונות 2018/articlehttps://hospitals.clalit.co.il05/09/2018 10:05:19Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
DSC_02643695605/09/2018 10:05:39STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/תמונות 2018/listhttps://hospitals.clalit.co.il05/09/2018 10:05:39Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
DSC_02643695705/09/2018 10:06:07STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/תמונות 2018/mobile_articlehttps://hospitals.clalit.co.il05/09/2018 10:06:07Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
DSC_02643695805/09/2018 10:06:30STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/תמונות 2018/mobile_listhttps://hospitals.clalit.co.il05/09/2018 10:06:30Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
03998910005/09/2018 10:27:19STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/תמונות 2018/articlehttps://hospitals.clalit.co.il05/09/2018 10:27:19Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
03998911905/09/2018 10:27:49STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/תמונות 2018/listhttps://hospitals.clalit.co.il05/09/2018 10:27:49Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
DSC_03998912005/09/2018 10:28:10STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/תמונות 2018/mobile_articlehttps://hospitals.clalit.co.il05/09/2018 10:28:10Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
03998912105/09/2018 10:28:32STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/PublishingImages/תמונות 2018/mobile_listhttps://hospitals.clalit.co.il05/09/2018 10:28:32Falsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
980x271_banner1318011/06/2018 05:25:26STS_ListItem_851https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/PublishingImages/תמונות לסליידר/Article0https://hospitals.clalit.co.il11/06/2018 05:25:26Falsepng00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

​​​​​​​​