כללית און-ליין
מידע למטופל ולמבקר

זכויות המטופל

מטופל/ת יקר/ה

אנו צוות בית החולים, עושים כל שביכולתנו להעניק לך את הטיפול האיכותי ביותר ומנסים ליצור עבורך סביבה חמה, נעימה ותומכת. על מנת להקל על שהותך ככל האפשר, בחרנו לעדכן אותך בזכויותיך כמטופל/ת, כפי שנקבעו ב"חוק זכויות החולה", לצד הכללים החלים בבית החולים.

 

מהן זכויותיך כמטופל/ת?

 • קבלת טיפול נאות ויחס אדיב ומתחשב, תוך שמירה על כבודך ופרטיותך, ככל האפשר.
 • הנך זכאי לדעת את שמו, מקצועו ותפקידו של המטפל בך.
 • קבלת הסבר על מחלתך, על הטיפול המוצע לך – כולל התועלת הצפויה והסיכונים האפשריים של הטיפול – ועל אפשרות טיפול חלופי.
 • למנות בכתב נציג מטעמך (בא כוח), שיהיה מוסמך להסכים או לסרב במקומך לטיפול רפואי, בתנאים שאתה תקבע.
 • קבלת מידע רפואי הרשומה הרפואית, לרבות העתקה המתייחסת אליך, ובכפוף לשיקול דעתו של המטפל.
 • לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הרשומות בטלפון: 04-8250763.
 • להשיג ביוזמתך, על חשבונך ועל אחריותך, חוות דעת נוספת.
 • לדעת שייעשה ככל שניתן על פי דין, שהמידע הקשור במצבך הרפואי ובטיפול בך, יישמר בסודיות.
 • לפנות לאחראית לזכויות המטופל, טלפון: 04-8250311 ו/או לממונה על פניות הציבור ביית החולים גב' חוה גולדברג, טלפון: 04-8250251, מייל: hava_goldenberg@clalit.org.il לצורך קבלת ייעוץ וסיוע.

 

מה היינו מצפים ממך? 

 • לשמור על כבוד הצוות המטפל בך ולהיענות להנחיותיו, לספק לצוות הרפואי המטפל בך, במידת האפשר, מידע מלא ומדויק על מצבך הבריאותי כולל מסמכים הנוגעים בכך.
 • ליידע את הצוות המטפל בך על כל שינוי שחל במצבך.
 • להציג שאלות לצוות המטפל בך ולגלות מעורבות ושותפות בתהליך הטיפול.
 • לתת הסכמתך או הסכמת נציג מטעמך (בא כוח שמונה בכתב), לטיפול הרפואי המוצע לך. הסכמתך, מרצונך החופשי, היא תנאי לטיפול, פרט למקרים שבהם לא ניתן בשל מצבך לקבל את הסכמתך מדעת.
 • לנהוג בהתאם לנוהלי / כללי בית החולים ובכללם: שעות ביקור, איסור עישון, שמירה על ניקיון ושקט, שמירה על רכוש בית החולים והימנעות משימוש בטלפון סלולרי במקומות שהשימוש בהם אסור.
 • לשמור על זכויותיהם, כבודם ורכושם של המאשפזים האחרים בבית החולים.
 • לדעת כי בבית החולים מתקיימת במחלקות רבות הוראת סטודנטים במקצועות רפואיים, סיעוד ובכל מקצועות הפארא רפואי. אנו מקוים שתגלה סבלנות והבנה.
 • להשתחרר מבית החולים בתום הטיפול הרפואי ולפנות לרופא המטפל בקהילה עם מכתב השחרור שקבלת. 

צוות בית החולים עושה כל מאמץ במטרה להעניק לך את הטיפול הרפואי והסיעודי הטוב ביותר. כדי לאפשר לך החלמה מהירה בתנאי שקט ומנוחה ועל מנת לאפשר לצוותים המטפלים בך תנאי טיפול הולמים, הינך מתבקש/ת לסייע לנו בשמירה על שעות הביקור, שנקבעו בבית החולים.

 לחוק זכויות החולה - הנוסח המלא, לחצו כאן

למידע כללי למשתתף במחקר רפואי לחצו כאן