כללית און-ליין
מחלקות ומרפאות

יצירת קשר

תיעוד רפואי:
טלפון: 04-8250763
פקס: 04-8250887

קבלת קהל

​ימים א'-ה', בשעות: 08:30-12:30

מיקום

​בניין ראשי, קומת קרקע.

רשומות רפואיות - מדור תיעוד רפואי

מנהלת המחלקה: גב' ונסה זלוט

בכפוף להוראות חוק זכויות החולה (תשנ"ו- 1996) , ניתן לקבל מידע מהרשומה הרפואית, לרבות העתקה המתייחסת למטופל, באמצעות פניה למדור תיעוד רפואי במחלקתנו

רישום ומידע רפואי
 • לקבלת מידע רפואי עבור המשך טיפול על ידי הרופא המטפל יש לפנות לרופא המטפל בקהילה. קבלת מידע רפואי שהוזמן על ידי הרופא המטפל אינה כרוכה בתשלום.
 • קבלת מידע רפואי ישירות על ידי המטופל כרוכה בתשלום בהתאם לתעריפון משרד הבריאות.
 • קבלת מידע רפואי על מטופל שנפטר בבית החולים - מידע זה הינו חסוי וניתן למסרו רק ליורשים החוקיים הרשומים בצוואה או צו קיום ירושה.
 • התיקים הרפואיים הינם חסויים ונמסרים רק לפי הוראת חוק סודיות רפואית.

 

המסמכים הנדרשים לקבלת מידע רפואי:

 • לצורך זיהוי ודאי, על המטופל להגיע למשרד רשומות רפואיות עם תעודה מזהה נושאת תמונה, אם בשלב הגשת הבקשה ואם בשלב קבלת המסמכים.
 • קבלת מידע רפואי על ידי מיופה כח כרוכה בחתימה על גבי טופס ויתור על סודיות רפואית. לחץ/י כאן לטופס.
  על טופס ויתור על סודיות רפואית להיות חתום על ידי הרופא המטפל או כל גורם אחר בעל רישיון עבודה המאשר שפרטי מיופה הכח נכונים ומאומתים (לדוגמא: עורך דין).
 • כאשר מדובר במטופל חסוי, או פסול דין - יחתום האפוטרופוס.

 

בהתאם לחוק, תיק רפואי נשמר:

 • 25 שנים לאחר האשפוז האחרון
 • 7 שנים לאחר הטיפול בחדר מיון
 • 7 שנים לאחר פטירת החולה
 • 7 שנים לאחר ביקור אחרון במרפאה

 

לכל שאלה נוספת צוות המחלקה עומד לרשותכם בטלפון או באמצעות כפתור פניה ליחידה.