כללית און-ליין
הוראה, אקדמיה ומחקר
    מאת:
  • המרכז הרפואי כרמל

סטודנטים לרפואה

​סטודנט/ית יקר/ה,

המרכז הרפואי כרמל מסונף לפקולטה לרפואה של הטכניון ורואה חשיבות רבה בהוראת סטודנטים לרפואה בין כתליו. בכדי להסדיר את שהותך בבית החולים ולאפשר תהליך הכשרה מיטבי יש לבצע אוריינטציה לבית החולים וקליטה אדמיניסטרטיבית טרם הכניסה לסבב.

יתקבל לסבב רק סטודנט אשר פרטיו האישיים ואישור שעמד בחובותיו התקבל מהפקולטה לרפואה של הטכניון.  לא ניתן להתחיל את תקופה ההכשרה ללא השלמת התהליך במלואו. 

האוריינטציה והקליטה יתבצעו ביום הראשון של כל סבב, בתיאום עם המחלקה המלמדת.

 

טפסים נדרשים בתהליך האוריינטציה והקליטה:

  1. שאלון אישי לסטודנט והתחייבות וחתימה על קריאת נהלים במרכז הרפואי כרמל (אין צורך לחתום על כל נוהל בנפרד אלא רק על הדף המרכז במלואו).

  • החוק למניעת הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני ו"אל –אלימות"
  • טופס התחייבות לשמירת סודיות
  • כללי התנהגות ומתן הנחיות בטיחות כלליים לסטודנטים במרכז הרפואי כרמל
  • דף מידע כללי אודות בית החולים

 

עבודות גמר במרכז הרפואי כרמל

מצורפת רשימת מחלקות לביצוע עבודות גמר ודרכי ההתקשרות

ניתן לפנות בכל שאלה מקצועית או אישית לגב' חגית קרסו
טלפון: 04-8250484
מייל: HagitCa@clalit.org.il