כללית און-ליין
הוראה, אקדמיה ומחקר

סדנאות ובחינות לסטאז'רים בוגרי חו"ל

החל מתאריך 01.04.2020 מתקיימות סדנאות ובחינות לסטאז'רים בוגרי חו"ל, אשר לא למדו רפואה בשפה העברית. מטרת הסדנה היא לרכז הדרכה פרקטית לעבודת הסטאז'ר במחלקות החובה.

הבחינה תתקיים בעל פה ותבדוק ניהול קליני של מקרה - חולה מאושפז או מקרה ישן. הסטאז'ר יתבקש לבצע קבלת חולה, לדון באבחנה ואבחנה מבדלת, ולגבש תכנית אבחנתית וטיפולית.

מטרת הבחינה הינה להתרשם מרמה רפואית ושליטה בעברית טרם התחלת הסטאז'.

על פי תקנון הסטאז', "על הסטאז'ר לשלוט בשפה העברית ברמה שמאפשרת תקשורת עם החולים והצוות כתנאי לתחילת שנת הסטאז' בהתאם לתקנות הרופאים".

רצ"ב קישור לפנקס הסטאז': https://med.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/medicine/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/MedForum_Stage_e.pdf