פנימיות

יצירת קשר

​מנהלת סעוד מחלקתית:

04-8250931


תחנת אחיות: 04-8250389
חדר רופאים: 04-8250930

טלפון מזכירות: (מענה בימים א'-ה' : 08:00-12:00)

04-8250280

טלפון עובדת סוציאלית:

04-8250389/684

שעות פעילות

ביקור משפחות:
לשם הבטחת טיפול רפואי וסיעודי נאות היחידות סגורות למבקרים בין השעות 11:30 – 09:00 ולאחר השעה 20:00.
ביחידות לטיפול מוגבר מותרת שהייה של מבקר אחד ליד כל חולה בשעות ביקור משפחות.

מסירת מידע למטופל:
פגישות עם משפחות החולים נערכות בימים א'-ה' בשעה 15:00.

ביקור רופאים:
ביקור בוקר נערך בין השעות 09:30-12:30
אחר תם הביקור מתקיימת ישיבה בה נערך דיון על כל החולים המאושפזים ביחידה בהשתתפות כל צוות הרופאים שלה.
בין השעות 17:00- 16:00 מתבצע ביקור ערב.

מיקום

​בניין ראשי, קומה 6.

מחלקה פנימית ג'

מנהלת המחלקה ד"ר אירנה ברגמן

הצוות הרפואי

  • הצוות:

    מנהל חטיבה פנימית: ד"ר שי כהןד"ר אירנה ברגמן - מנהלת מחלקה פנימית ג'ד"ר אדוארד זלסוב - רופא בכיר מחלקה פנימית ג'מנהלת סעוד מחלקה פנימית ג': גב' אורלי גטניו-הפלינגס.מנהלת סעוד מחלקה פנימית ג': גב' נורית יעקובובעובדת סוציאלית מחלקה פנימית ג': גב' ענת אורן-זילברמןמזכירות חטיבה פנימית: גב' נינה הלוןמזכירת מחלקה פנימית ג': גב' קרן ולדמן
פנימיות - מחלקות בנושא:
החטיבה הפנימית - כרמל
מדברים על זה בפורומים - רפואה פנימית:
פנימיות - פורומים בנושא