כללית שלי
פנימיות
פנייה ליחידה

יצירת קשר

מנהלת סיעוד מחלקתית
טלפון: 04-8250931

תחנת אחיות
טלפון: 04-8250389

חדר רופאים
טלפון: 04-8250930

מזכירות
ימים א'-ה', בשעות: 08:00-12:00
טלפון: 04-8250280

עובדת סוציאלית
טלפון: 04-8250177

שעות ביקור אורחים

​14:00 - 11:30
20:00 - 16:00

מיקום

​בניין ראשי, קומה 6.

פנימית ג'

מנהלת המחלקה ד"ר אירנה ברגמן

פנימית ב'

הצוות הרפואי

  • הצוות:

    ד"ר שי כהן - מנהל חטיבה פנימיתד"ר אירנה ברגמן - מנהלת מחלקה פנימית ג'מזכירת מחלקה פנימית ג': גב' קרן ולדמןמנהלת סיעוד מחלקה פנימית ג': גב' אורלי גטניו-הפלינגסגנית מנהלת סיעוד מחלקה פנימית ג': גב' נורית יעקובובד"ר טטיאנה קלמנוביץ - רופאה בכירה, פנימית ג'עובדת סוציאלית מחלקה פנימית ג': גב' דקלה צורמזכירות חטיבה פנימית: גב' נינה הלון

ביקור אורחים
לשם הבטחת טיפול רפואי וסיעודי נאות היחידות סגורות למבקרים בין השעות 11:30 – 09:30 ולאחר השעה 20:00.

מסירת מידע למטופל
פגישות עם משפחות החולים נערכות בימים א'-ה' בין 15:00-16:00.

ביקור רופאים
ביקור בוקר נערך בין השעות 09:30-12:30.
אנו מזמינים מלווה אחד שיהיה עם המטופל בזמן הבדיקה לשם שיחה עם הרופא ושאלת שאלות.
כאשר בודקים מטופלים אחרים באותו חדר המלווה מתבקש להמתין מחוץ לחדר מטעמי שמירת פרטיות המטופלים.
אחר תום הביקור מתקיימת ישיבה בה נערך דיון על כל החולים המאושפזים ביחידה בהשתתפות כל צוות הרופאים שלה.

פנימיות - מחלקות בנושא:
החטיבה הפנימית - כרמל
מדברים על זה בפורומים - רפואה פנימית:
פנימיות - פורומים בנושא