פנימיות

יצירת קשר

מנהל מחלקה
טלפון: 04-8250485

מזכירות חטיבה פנימית
טלפון: 04-8250984

יחידת אשפוז פנימית א'1
מזכירות
ימים א'-ה', בשעות 08:00-11:00
טלפון: 04-8250488

מנהל סיעוד: 04-8250577
תחנת אחיות: 04-8250688
חדר רופאים: 04-8250485

יחידת אשפוז פנימית א'2
מזכירות:
ימים א'-ה', בשעות 08:00-12:00
טלפון: 04-8250757

מנהלת סיעוד: 04-8250871
תחנת אחיות: 04-8250489
חדר רופאים: 04-8250125

ביקור משפחות

​14:00 - 11:30
20:00 - 16:00

מיקום

​בניין ראשי, קומה 6.

פנימית א'

מנהל המחלקה ד"ר סמיר קאסם

הצוות הרפואי

  • הצוות:

    ד"ר סמיר קאסם - מנהל המחלקהד"ר שי בלאג - סגן מנהל מחלקהמזכירות חטיבה פנימית: גב' נינה הלון
  • צוות יחידת אשפוז פנימית א'1:

    מזכירות היחידה: גב' נורית איילמנהל סיעוד: מר שבאט שבאטעובדת סוציאלית: גב' לילך גוטר-מורן
  • צוות יחידת אשפוז פנימית א'2:

    מזכירות היחידה: גב' מגל ארזמנהלת סיעוד: גב' אינה לויןעובדת סוציאלית: גב' ניצן און

ביקור משפחות:
לשם הבטחת טיפול רפואי וסיעודי נאות היחידות סגורות למבקרים בין השעות 11:30 – 09:00 ולאחר השעה 20:00.
ביחידות לטיפול מוגבר מותרת שהייה של מבקר אחד ליד כל חולה בשעות ביקור משפחות.

מסירת מידע למטופל:
פגישות עם משפחות החולים נערכות בימים א'-ה' בשעה 15:00.

ביקור רופאים:
ביקור בוקר נערך בין השעות 09:30-12:30.
אחר תום הביקור מתקיימת ישיבה בה נערך דיון על כל החולים המאושפזים ביחידה בהשתתפות כל צוות הרופאים שלה.
בין השעות 16:00-17:00 מתבצע ביקור ערב.

פנימיות - מחלקות בנושא:
החטיבה הפנימית - כרמל
מדברים על זה בפורומים - רפואה פנימית:
פנימיות - פורומים בנושא