פנימיות
עלון מידע מחלקתי

יצירת קשר

מנהל מחלקה
טלפון: 04-8250485

מזכירות חטיבה פנימית
טלפון: 04-8250984

יחידת אשפוז פנימית א'1
מזכירות
ימים א'-ה', בשעות 08:00-11:00
טלפון: 04-8250488

מנהל סיעוד: 04-8250577
תחנת אחיות: 04-8250688
חדר רופאים: 04-8250485

יחידת אשפוז פנימית א'2
מזכירות:
ימים א'-ה', בשעות 08:00-12:00
טלפון: 04-8250757

מנהלת סיעוד: 04-8250871
תחנת אחיות: 04-8250489
חדר רופאים: 04-8250125

ביקור משפחות

​14:00 - 11:30
20:00 - 16:00

מיקום

​בניין ראשי, קומה 6.

פנימית א'

מנהל המחלקה ד"ר סמיר קאסם

הצוות הרפואי

  • הצוות:

    ד"ר שי בלאג - סגן מנהל מחלקהמזכירות חטיבה פנימית: גב' נינה הלון
  • צוות יחידת אשפוז פנימית א'1:

    מזכירות היחידה: גב' נורית איילמנהל סיעוד: מר שבאט שבאטסגנית מנהל סיעוד: גב' סוניה פיליארסקיעובדת סוציאלית: גב' לילך גוטר-מורן
  • צוות יחידת אשפוז פנימית א'2:

    מזכירות היחידה: גב' מגל ארזמנהלת סיעוד: גב' אינה לויןעובדת סוציאלית: גב' ניצן און

חזון המחלקה
אנושית: גישה אמפטית למטופל ולמשפחה ולעובד.
קלינית: מתן טיפול ברמה רפאיות ופרא-רפואית גבוהה. גישה מולטידצפלינרית ושיתוף פעולה בין אנשי הצוות.
מדעית: מצוינות במדע הרפואה והסיעוד ככלי לקידום הטיפול במטופל ומניעת שחיקת המטפל.

ביקור משפחות:
לשם הבטחת טיפול רפואי וסיעודי נאות היחידות סגורות למבקרים בין השעות 12:30 – 09:30 ולאחר השעה 20:00.
ביחידות לטיפול מוגבר מותרת שהייה של מבקר אחד ליד כל חולה בשעות ביקור משפחות.

מסירת מידע למטופל:
פגישות עם משפחות החולים נערכות בימים א'-ה' בין 13:30-14:30.

ביקור רופאים:
ביקור בוקר נערך בין השעות 09:30-12:30.
אנו מזמינים מלווה אחד שיהיה עם המטופל בזמן הבדיקה לשם שיחה עם הרופא ושאלת שאלות.
כאשר בודקים מטופלים אחרים באותו חדר המלווה מתבקש להמתין מחוץ לחדר מטעמי שמירת פרטיות המטופלים.
אחר תום הביקור מתקיימת ישיבה בה נערך דיון על כל החולים המאושפזים ביחידה בהשתתפות כל צוות הרופאים שלה.

פנימיות - מחלקות בנושא:
החטיבה הפנימית - כרמל
מדברים על זה בפורומים - רפואה פנימית:
פנימיות - פורומים בנושא