כללית שלי
מחלקות ומרפאות

יצירת קשר

מס' טלפון: 04-8250059
מס' פקס: 04-8250060
דואר אלקטרוני: elida@clalit.org.il

מיקום

בניין הנהלה, קומת קרקע.

דובר בית החולים

דובר בית החולים: מר אלי דדון

דובר בית החולים

משרד הדוברות במרכז רפואי כרמל, אחראי לפעילות ההסברה ולפרסום מרכז רפואי כרמל בקרב הציבור.
הדובר אחראי על ייזום והפצה של כתבות והודעות שוטפות אודות בית החולים, בכל כלי התקשורת המגוונים. במקרה ובית החולים נדרש לכך, באחריות הדובר לתת מענה ותגובה לתקשורת.

במסגרת הפעילות השוטפת של משרד הדוברות, מופק עיתון בית החולים "דפי כרמל".