כללית שלי
מרכז רפואי כרמל, חיפה

פרופ' גיורא פילר

מנהל מחלקת ילדים כרמל

פרטים אישיים

פרופ' גיורא פילר