כללית שלי
רשימת מעבדות

ד"ר סלאם מזאריב

מנהלת המעבדה לפתולוגיה כרמל

פרטים אישיים

ד"ר סלאם מזאריב